?!DOCTYPE html> 他是国际时尚设计师《乡村暧昧》无弹窗全文免费阅读 - 乡村说|?/title> <meta name="keywords" content="快乐时时彩开奖记录查询结果,快乐时时彩官方网址,快乐时时彩开奖号码" /> <meta name="description" content="ι洫ý޹˾快乐时时彩开奖平台,快乐时时彩开奖记录查询,快乐时时彩走势图开奖号码,浙江快乐时时彩开奖号码走势图,云南快乐时时彩今天,欧洲快乐时时彩,快乐时时彩开奖号码,快乐时时彩走势图开奖号码,快乐时时彩b盘开奖结果,快乐时时彩是全国开奖" /> <link href="../templets/default/common/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="../templets/default/common/css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> <link href="../templets/default/common/css/dbcms.css" rel="stylesheet"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="../templets/default/images/144.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="../templets/default/images/114.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="../templets/default/images/72.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="../templets/default/images/57.png"> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico"> <script type="text/javascript" src="../templets/default/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="../templets/default/js/jquery.cookie.js"></script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?3dd5c9107bca1c9512b5d07b77d5da21"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <header class = "jumbotron subhead"> <div class = "container"> <h1 class = "text-center"><a href = "../index.html" title = "乡村暧昧">乡村暧昧</a></h1> </div> </header> <div class = "container-fluid"> <div class = "contentarea"> <h2 class = "text-center red">他是国际时尚设计?/h2> <div class = "content"> <!-- 电脑q告?开?--> <div class="adbox hidden-phone" rel="nofollow"> <script src="../templets/default/js/pctoplunbo.js"></script></div> <!-- 电脑q告?l束 --> <!-- 手机q告?开?--> <div class="dnwu"><script>single_fenye2()</script></div> <!-- 手机q告?l束 --> 暧昧乡村他是国际时尚设计?nbsp;   “好吧┌  ┐让你试试,当给你发个福利的但是要是不准,你还是乖乖给我回L皮尺来”艾以Tq是发挥大姐大风|对这U事情E定得很也都看得很快,要是大蛋真的是专业的话,那不是喊揩a了,而是一门艺?br><br>    加上大蛋来设计部之后Q真的ؓ设计部带来不好处,Z部门的和谐,艾以彤还是护短的Q满个色…狼的愿望,让他以后好好跟在自已手下Q做马?br><br>    “哈哈,q是彤姐Ҏ好啊?br><br>    “我对你好你得放点实力出来”艾以T上下扫下大蛋Q很真诚地说了一句“第一ơ见你这子q你是个色…狼但是看看C么别的而已我还真没见过能用手就得出数据的呢Q今天还真得开开眼界?br><br>    “嘿嘿~~”大蛋奸奸地W着<br><br>    q个部门老大太好ZQ对人太好了大蛋来了以后真的不愿意走?br><br>    “姑娘们Q大安好没有Q全部hq来”艾以T向着戉K里面的模Ҏ拍手?br><br>    模特门本来胆子就不鞋现在戉K里多了一个男的,她们习惯了倒无所谓,可是要遮掩的春光Q还是要遮住点的她可虽然是内衣模特,qxI着漂亮的内衣出ȝ别h看,但她们都不是随便的h<br><br>    要不是她们不做这行,d那一行的话,赚得l对比现在这行赚得要多呢<br><br>    不过大蛋的出玎ͼ她们都有点兴的Q在偷偷地讨论着大蛋<br><br>    “姑娘们Q你们今天有杆,q是我们部门新请的国际知名内衣设计师Q?陈”艾以T先把大蛋的地位往上一?br><br>    艾以彤向来对自已的h都很好大蛋听到都感觉怸倍儿有光Q知名设计师说不上,但是在阅x面,大蛋得上是艺术家了<br><br>    奛_们不大蛋是不是真的Q但听到艾以彤这样介l,她们都相信了Q一下子看大蛋的眼神Q全部都发光□至有的眼里露出点崇拜之意,q么出名成为国际设计师了呢<br><br>    艾以彤见到效果差不多Q她向大蛋C意?br><br>    “恩Q不q呢我今天却有点不服气,他这个国际知名设计师”艾以T带点W意说着“这么年d成ؓ知名设计师,所以我要跟他赌一场?br><br>    艾以彤说着Q旁边的靓丽模特都跟着ȝhQ她们多数跟艾以彤相熟的Q甚x的合作过不少ơ,所以谈W间有点熟h之间的交?br><br>    “T姐,我都不相信啊他还那么q轻?br><br>    “这么说Q我N不年dQ”艾以T反问着<br><br>    “哈Q不是啦‘姐永远q轻”那女模特嘿嘿地笑着<br><br>    “是艾h安是第一ơ见到男的内..衣设计师呢?br><br>    w旁的美奌几句大家都聊开Q有的大胆的Q有Ҏ视大蛋的存在□至对大蛋有点语a上的挑?br><br>    “大家安静下”艾以T再制止大家聊下去<br><br>    “我知道大家都不太相信他所以我跟打赌,他说他能摸到你们的胸Q就可以得出一个精的数据你们怿吗?”艾以T反问着<br><br>    “啊~~”女孩们惊讶地张大嘴_想了一下就摇着?br><br>    “不怿啊?br><br>    “有什么可能有q样的男ZQ?br><br>    “我都不怿他可以啊?br><br>    又是一番新的激烈讨?br><br>    “恩我都不相信所以我们考下他要是他不行Q我马上赶他出去”艾以T让房间里的h静止下来Q她加大炚w量说?br><br>    “小怡,你来试试他”艾以T指了旁边一个女孩说?br><br>    艾以彤明显是找个大胆的女孩,喊小怡那个靓模,在众女模特推几下,她就带点意走到大蛋前面<br><br>    “大蛋开始吧要是q个不过关的话你马上离开q里”艾以TW着<br><br>    她真的想看看大蛋有多历害Q除了打架历宻I居然q这个都行?<br><br>    要是q样的话Q艾以T觉得可以开发成一门艺术啊她干q行旉都不了Q还真没有学到这门技能呢<br><br>    “恩”大蛋倒不嫌让他大方地C去,寚w怡的奛_说声对不L后就落落大方地把手放q去<br><br>    怡的RU形不错,正宗的小W型大蛋感觉手感很不错,再加上她们全部是骨衣模特Q所以XING部都不小但ؓ了表C业,大蛋没摸多久Q大手就往下摸着Q很快大蛋就得出一个数?br><br>    ?3DQ,?br><br>    大蛋说完之后Q小怡用一个看外星人的眼神Q看着大蛋她刚才还以ؓ大蛋是胡吹的呢,没想到还真的行啊<br><br>    “小怡,怎么P”艾以T问道<br><br>    “恩~太准了我前两天才量的也是q个数据”小怡带点不可相信的声音说着<br><br>    旁边的模特们Q听到都觉得暗暗吃惊Q没惛_q世上还真有q种人啊一摸到得到精准的数据她们不禁对大蛋是什么国际知名设计师׃几分<br><br>    “恩那就好”艾以T乐道Q“女孩们Q把衣服全部׃让这位知名的设计师替大家量量数据我在旁边记录着?br><br>    “翱”女孩们全都惊讶着<br><br>    大蛋则乐了,艾以彤太会体谅h心了<br><br>    “啊什么?快点Q反正又不是W一ơ”艾以T带点命o地说?br><br>    最后女孩们q是无奈地把遮掩的春光去掉,让大蛋这个黄金圣手,又摸又看?br><br>    q辈子,大蛋感觉p份工作好了太妙?br><br>    当然也要有像艾以彤这U体谅h心的女上司才?br><br>    在房间里出来Q差不多个个模特都面U而的,她们不止被大蛋得C份精无比的数据Q同时大蛋还跟她们谈下养生,q且q教着她们那里的比例还差一点就是黄金比例?br><br>    q样弄得女模特们又害羞Q又期待的不q有的大胆的Q都开始邀U大蛋吃晚饭Q或者怎么着?br><br>    勾搭上这U国际知名的设计师,她们自愿是非抽愿的事?br><br>    但艾以Tq是发挥大姐大的风格Q心满意_拿到_և的数据之后,把大蛋赶出去Q然后跟模特们商量着Q当天表演的l节<br><br> <br>h?br>www.xiangcun11.com1更多更好无错全小_在www.xiangcun11.com1</div> <div style="text-align: center"> <div class="dnwu"><script>single_fenye1()</script></div> </div> <div class = "row-fluid bottomlink hidden-phone"> <div class = "span3"> </div> <div class = "span6 text-center"> <a class = "btn" href = "326.html">(?上一?/a> <a class = "btn" href = "../index.html">回目?/a> <a class = "btn" href = "328.html">下一??</a> </div> </div> <div class = "bottomlink visible-phone text-center"> <a class = "btn" href = "326.html">(?上一?/a> <a class = "btn" href = "../index.html">回目?/a> <a class = "btn" href = "328.html">下一??</a> </div> ?div class="dnwu"><script>single_fenye3()</script></div><!-- //底部模板 --> <div class="friendlink"> <h3>热门阅读<span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">热门阅读</span></h3> <ul class="unstyled"> <li><a href="../index.html" title="乡村暧昧" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村暧昧?- </a></li> <li><a href="../xiangcunchunshi/index.html" title="乡村春事" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村春事?- </a></li> <li><a href="../xiangcundaxiongqi/index.html" title="乡村大凶? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村大凶器?- </a></li> <li><a href="../xiangyechunchao/index.html" title="乡野春潮" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野春潮?- </a></li> <li><a href="../xiangyemeise/index.html" title="乡野色" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野美艌Ӏ?- </a></li> <li><a href="../yuanshiyuwang/index.html" title="工棚里的原始Ʋ望" target="_blank" style="text-decoration:none">《工里的原始欲望?- </a></li> <li><a href="../nanqiu/index.html" title="错关女牢戉K的男? target="_blank" style="text-decoration:none">《错兛_牢房里的男囚?- </a></li> <li><a href="../laihama" title="老子是癞蛤蟆" target="_blank" style="text-decoration:none">《老子是癞蛤蟆?- </a></li> <li><a href="../haosexiaoyi/index.html" title="好色姨" target="_blank" style="text-decoration:none">《好色小姨?- </a></li> <li><a href="../chaojibingwang" title="늎" target="_blank" style="text-decoration:none">《超U兵王?- </a></li> <li><a href="../nielunqingyuan/index.html" title="孽u情缘" target="_blank" style="text-decoration:none">《孽伦情~?- </a></li> <li><a href="../qinshoushengya/index.html" title="我的兽生" target="_blank" style="text-decoration:none">《我的禽兽生涯?- </a></li> <li><a href="../xiangcunxiaoshenyi/index.html" title="乡村神? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村小医?- </a></li> <li><a href="../damingxing/index.html" title="我真是大明星" target="_blank" style="text-decoration:none">《我真是大明星?- </a></li> <li><a href="../yiyanjiuding/index.html" title="一艳九? target="_blank" style="text-decoration:none">《一艳九鼎?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/" title="乡村x? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村女教师?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/yexingxiangcun" title="野性乡? target="_blank" style="text-decoration:none">《野性乡村?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyuai" title="乡村Ʋ爱" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村欲爱?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyanfunv" title="乡村艛_" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村艳妇?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyanfu" title="乡村艳福" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村艳?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangyechunchuang" title="乡野春床" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野春床?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xinghuacun" title="杏花村的女h" target="_blank" style="text-decoration:none">《杏花村的女人?/a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/nvzijianyu" title="奛_监狱的男p" target="_blank" style="text-decoration:none">《女子监qL警?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/dashanshenchudenvren" title="大山深处的女? target="_blank" style="text-decoration:none">剧本:《大山深处的女h?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/wannongxiabanshendenvren" title="玩弄下半w的女h" target="_blank" style="text-decoration:none">《玩弄下半n的女人?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/liumangyanyuji" title="氓艳遇? target="_blank" style="text-decoration:none">《流氓艳遇记?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/yanqingxiangcun" title="x乡村" target="_blank" style="text-decoration:none">《艳情乡村?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/hesaozitongju" title="和嫂子同居的日子" target="_blank" style="text-decoration:none">《和嫂子同居的日子?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/qingyuchaoshi" title="情欲市" target="_blank" style="text-decoration:none">《情Ʋ超市?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/shaofubaijie" title="妇白洁" target="_blank" style="text-decoration:none">《少妇白z?-</a></li> </ul> </div><br> <div class="friendlink"> <h3>乡村说|?span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">:如果您有喜欢的小说请推荐l我们,我们会及时添加!Q?</span></h3> <ul class="unstyled"> </ul> </div> </div> </div> <footer class="footer"> <div class="container"> <p>Copyright © 2009-2014 <a href="../index.html" title="乡村暧昧" target="_blank">《乡村暧昧?/a>q友{载于|络Q若늊了您的权益,请于本站理员联p?如发现小说内Ҏ与法律抵触之处,请马上向本站举报。如果对<strong>乡村暧昧</strong>作品览Q或对作品内宏V版权等斚w有质疑,或对本站有意见徏议请留言Q感谢您的合作与支持 </p> </div> </footer> <script>tongji();</script> <a href="http://www.cgnqzd.tw/"><span class="STYLE1">ʲôǿʱʱ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <!-- Mirrored from www.xiangcun11.com/xiangcunaimei/327.html by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2013], Wed, 26 Jul 2017 02:49:29 GMT --> </html>