?!DOCTYPE html> 警察大哥是找我吗《乡村暧昧》无弹窗全文免费阅读 - 乡村说|?/title> <meta name="keywords" content="快乐时时彩计划软件,快乐时时彩,快乐时时彩官网下载" /> <meta name="description" content="ι洫ý޹˾快乐时时彩计划表,快乐时时彩官方网站,Ӫ快乐时时彩开奖记录查询,快乐时时彩开奖号码查询,快乐时时彩哪个平台有开,快乐时时彩是假的吗,快乐时时彩计划软件,投注快乐时时彩b盘,快乐时时彩官网,快乐时时彩b盘开奖" /> <link href="../templets/default/common/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="../templets/default/common/css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> <link href="../templets/default/common/css/dbcms.css" rel="stylesheet"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="../templets/default/images/144.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="../templets/default/images/114.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="../templets/default/images/72.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="../templets/default/images/57.png"> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico"> <script type="text/javascript" src="../templets/default/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="../templets/default/js/jquery.cookie.js"></script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?3dd5c9107bca1c9512b5d07b77d5da21"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <header class = "jumbotron subhead"> <div class = "container"> <h1 class = "text-center"><a href = "../index.html" title = "乡村暧昧">乡村暧昧</a></h1> </div> </header> <div class = "container-fluid"> <div class = "contentarea"> <h2 class = "text-center red">警察大哥是找我吗</h2> <div class = "content"> <!-- 电脑q告?开?--> <div class="adbox hidden-phone" rel="nofollow"> <script src="../templets/default/js/pctoplunbo.js"></script></div> <!-- 电脑q告?l束 --> <!-- 手机q告?开?--> <div class="dnwu"><script>single_fenye2()</script></div> <!-- 手机q告?l束 --> 暧昧乡村警察大哥是找我吗    各个女怸都Q出关心的色Q她们可不想见到大蛋被警察捉回去呢┝? ?&?&? |,Qcm  ┥要是捉回去Q你有理都说不清了阮文峰在南v的h脉不的Q说不定能弄d蛋呢<br><br>    对于设计部里面的女兛_Q大蛋感觉还是很受用的,不过大蛋明白Q肯定不会是阮文峰报的警Q现在阮文峰被自已抽着Q绝对三五天说不加上沈雨惜跟在他w边Q要是有动静的话Q她肯定会对自已的再说了Q沈雨惜是绝对不会让阮文峰这样做<br><br>    警察找上门,看来要找自已的另有其人啊<br><br>    大蛋快速地把盘子里的饭吃掉Q他把盘子放下来Q接着很休闲地擦着嘴巴<br><br>    “大家不要紧张?br><br>    大蛋q抽一根烟出来Q很惬意地点燃v?br><br>    大蛋说话Q众女才发玎ͼ她们一直在紧张地讨论着Q而当事h大蛋Q则q是表现得E定得?br><br>    “大蛋,你赶紧回安遉K头?br><br>    “是艑֤蛋,我爸好像认识南v里的领导Q我喊我爸找找他?br><br>    “恩Q大蛋,你不用怕的我们设计部的人,一定力保你?br><br>    设计部的人纷U在安慰着大蛋Q她们甚臌大蛋的逃跑路线都想好了Q要是这件事没摆q的话,她们打把大蛋轮流地安排在她们安她们包养大蛋了<br><br>    设计部的女们,如此团结Q大蛋都感觉心里很好受♀U关心全没有杂质的呢<br><br>    “谢谢大家了”大蛋最后吐Z烟圈QE淡地说道<br><br>    说完大蛋qhQ往外面走着<br><br>    “大蛋,你打去那里Q?br><br>    众hq没有想明白是什么一回事Q艾以T紧张地恰大蛋的手?br><br>    “恩艑֧Q放心好了我出去跟警察谈谈?br><br>    大蛋不想波及她们≈臂很扭下,艾以彤的手就被挣脱掉<br><br>    设计部里的hUL站v来,准备跟大蛋共患难Q大蛋则转过头来W道Q“大家l吃饭,没事的,我很快就回来如果你们跟着出来的话Q我以后可不回公怺?br><br>    q个威胁够狠Q设计部里面的h可不x为公司的|hQ她们见到大蛋如此E定,她们都相信大蛋是没事?br><br>    大蛋出到饭堂Q准备坐甉|下楼去自首 好这时候,有两个警察坐着甉|上来<br><br>    两个警察出到甉|Q大蛋就马上拦下他们<br><br>    “两个警察大哥,你们是不是要找一个叫做大蛋的人呢Q?br><br>    “对啊你知道他在那里吗?你马上带我们厅R到重重有赏“其中一个警察眼里露出喜气说?br><br>    局长可是说q了Q大蛋是危险人物Q率先捉C的话Q重重有赏呢☆后局里面职位有调动了Q说不定q次是提升的Z?br><br>    “恩~不用L了”大蛋笑?br><br>    “你q话是什么意思?N他逃走了??br><br>    “不是我是说Q我是大蛋你要捉的人就是我”大蛋指着自已W道<br><br>    “翱?br><br>    两个警察时有点ȝQ?br><br>    两个h实弹的警察用看疯子的眼神看着大蛋Q然后两个h又不明白情况地对视下<br><br>    出来之前Q朱刚局长不是说了?大蛋是一个极度危险的人物Q有强的实力,而且q会随便伤h<br><br>    眼前的男人,满脸W容q且Wv来很有亲和力Q跟朱刚所描述的相差甚q呢<br><br>    两个警察l对不相信大蛋是那么Ҏ捉拿得到Q他们都不相信,大蛋是那么轻松能被捉到≯前这个家伙绝Ҏ跑来水摔RQ拖延自已的旉<br><br>    “喂Q你C边去Q别ȝ我们工作∵~走~走~?br><br>    两个h实弹的警察,闪掉大蛋Q然后就往饭堂里冲q去Q准备开始地毯式的搜?br><br>    大蛋看着他们的n影,倍感无奈♀U渣的战斗力Q连城管的万分之一都不如,q想d大事Q?br><br>    q就是浪费纳Eh的钱<br><br>    其实都不能怪他们,皆因为朱刚局长,Z表示自已公正廉明Q他要装着自已没有见过大蛋Q跟大蛋没有关系Q所以他当时没拿大蛋相关的照片来<br><br>    而且朱刚q把大蛋形容为凶D暴虐之徒,l对不简单而且大蛋l对不会投案自首Q很可能q会潜逃,所以两个警察不怿大蛋会自动自觉送上?br><br>    大蛋苦笑下,只能往g走去Q投案自首算?br><br>    大蛋心里差不多都猜到是谁要动自已了,朱刚l于是忍不住了不q呢Q不知月儉K边的q程怎么样呢Q?br><br>    一路下来,大蛋见到警察都会很高兴地自我介绍着<br><br>    “警察你好,你要扄人是我,我是大蛋?br><br>    “走走走Q大蛋有你那么帅吗?他是一个凶D的暴徒别浪Ҏ们时_别浪费纳Eh的钱?br><br>    “你好,我就是你要找的h大蛋你捉我回d?br><br>    “滚Q到一边去大蛋是绝对不会投案自首的Q别影响我们公干?br><br>    l过了几波警察,大蛋直走到楼下一路下来,居然真的没有一个警察相信,大蛋是自已跑来自首,他们q是坚持自已的想法,要跑上去捉h<br><br>    下到办公大楼Q外面已l退好几辆警车,q拉赯界线Q每个警察都严阵以待Q看他们荡的涅Q看来要捉什么重要的|犯<br><br>    路过的h见到q样的阵势,以免伤及无辜Q他们纷UL路走<br><br>    大蛋却是很轻村֜跑到严阵以待的警察n边,掏出一包烟Q吞云吐雑֜抽着<br><br>    那些警察看着都傻|竟然有h那么大胆Q跑来警察n边吞云吐雾不q他们每个h都有重要d在n上,所以只能Q由大蛋把烟往q边吹着Q他们只能在吸着二手烟,不敢有所动作<br><br>    大蛋看着q群警察的素质,他轻叹下要是l自已带他们的话Q他们没一个合格的差不多个个警察都有小肚楠Q单是穿上的装备Q全都汗浃背,气喘吁吁<br><br>    不过让大蛋放心的是,q里面没有陈霜y么大的Q务没有陈露在Q那证明陈露不在队中她应该有所动作?br><br>    大蛋在警察n边休闲地抽着烟,大楼上面的hQ则全都跑出阛_来围观着<br><br>    特别是魅曼公司的人,全都跑到늪前看着大蛋<br><br> <br>h?br>www.xiangcun11.com1更多更好无错全小_在www.xiangcun11.com1</div> <div style="text-align: center"> <div class="dnwu"><script>single_fenye1()</script></div> </div> <div class = "row-fluid bottomlink hidden-phone"> <div class = "span3"> </div> <div class = "span6 text-center"> <a class = "btn" href = "360.html">(?上一?/a> <a class = "btn" href = "../index.html">回目?/a> <a class = "btn" href = "362.html">下一??</a> </div> </div> <div class = "bottomlink visible-phone text-center"> <a class = "btn" href = "360.html">(?上一?/a> <a class = "btn" href = "../index.html">回目?/a> <a class = "btn" href = "362.html">下一??</a> </div> ?div class="dnwu"><script>single_fenye3()</script></div><!-- //底部模板 --> <div class="friendlink"> <h3>热门阅读<span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">热门阅读</span></h3> <ul class="unstyled"> <li><a href="../index.html" title="乡村暧昧" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村暧昧?- </a></li> <li><a href="../xiangcunchunshi/index.html" title="乡村春事" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村春事?- </a></li> <li><a href="../xiangcundaxiongqi/index.html" title="乡村大凶? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村大凶器?- </a></li> <li><a href="../xiangyechunchao/index.html" title="乡野春潮" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野春潮?- </a></li> <li><a href="../xiangyemeise/index.html" title="乡野色" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野美艌Ӏ?- </a></li> <li><a href="../yuanshiyuwang/index.html" title="工棚里的原始Ʋ望" target="_blank" style="text-decoration:none">《工里的原始欲望?- </a></li> <li><a href="../nanqiu/index.html" title="错关女牢戉K的男? target="_blank" style="text-decoration:none">《错兛_牢房里的男囚?- </a></li> <li><a href="../laihama" title="老子是癞蛤蟆" target="_blank" style="text-decoration:none">《老子是癞蛤蟆?- </a></li> <li><a href="../haosexiaoyi/index.html" title="好色姨" target="_blank" style="text-decoration:none">《好色小姨?- </a></li> <li><a href="../chaojibingwang" title="늎" target="_blank" style="text-decoration:none">《超U兵王?- </a></li> <li><a href="../nielunqingyuan/index.html" title="孽u情缘" target="_blank" style="text-decoration:none">《孽伦情~?- </a></li> <li><a href="../qinshoushengya/index.html" title="我的兽生" target="_blank" style="text-decoration:none">《我的禽兽生涯?- </a></li> <li><a href="../xiangcunxiaoshenyi/index.html" title="乡村神? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村小医?- </a></li> <li><a href="../damingxing/index.html" title="我真是大明星" target="_blank" style="text-decoration:none">《我真是大明星?- </a></li> <li><a href="../yiyanjiuding/index.html" title="一艳九? target="_blank" style="text-decoration:none">《一艳九鼎?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/" title="乡村x? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村女教师?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/yexingxiangcun" title="野性乡? target="_blank" style="text-decoration:none">《野性乡村?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyuai" title="乡村Ʋ爱" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村欲爱?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyanfunv" title="乡村艛_" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村艳妇?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyanfu" title="乡村艳福" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村艳?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangyechunchuang" title="乡野春床" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野春床?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xinghuacun" title="杏花村的女h" target="_blank" style="text-decoration:none">《杏花村的女人?/a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/nvzijianyu" title="奛_监狱的男p" target="_blank" style="text-decoration:none">《女子监qL警?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/dashanshenchudenvren" title="大山深处的女? target="_blank" style="text-decoration:none">剧本:《大山深处的女h?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/wannongxiabanshendenvren" title="玩弄下半w的女h" target="_blank" style="text-decoration:none">《玩弄下半n的女人?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/liumangyanyuji" title="氓艳遇? target="_blank" style="text-decoration:none">《流氓艳遇记?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/yanqingxiangcun" title="x乡村" target="_blank" style="text-decoration:none">《艳情乡村?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/hesaozitongju" title="和嫂子同居的日子" target="_blank" style="text-decoration:none">《和嫂子同居的日子?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/qingyuchaoshi" title="情欲市" target="_blank" style="text-decoration:none">《情Ʋ超市?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/shaofubaijie" title="妇白洁" target="_blank" style="text-decoration:none">《少妇白z?-</a></li> </ul> </div><br> <div class="friendlink"> <h3>乡村说|?span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">:如果您有喜欢的小说请推荐l我们,我们会及时添加!Q?</span></h3> <ul class="unstyled"> </ul> </div> </div> </div> <footer class="footer"> <div class="container"> <p>Copyright © 2009-2014 <a href="../index.html" title="乡村暧昧" target="_blank">《乡村暧昧?/a>q友{载于|络Q若늊了您的权益,请于本站理员联p?如发现小说内Ҏ与法律抵触之处,请马上向本站举报。如果对<strong>乡村暧昧</strong>作品览Q或对作品内宏V版权等斚w有质疑,或对本站有意见徏议请留言Q感谢您的合作与支持 </p> </div> </footer> <script>tongji();</script> <a href="http://www.cgnqzd.tw/"><span class="STYLE1">ʲôǿʱʱ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <!-- Mirrored from www.xiangcun11.com/xiangcunaimei/361.html by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2013], Wed, 26 Jul 2017 02:49:30 GMT --> </html>