?!DOCTYPE html> 臭大蛋你真的坏死了《乡村暧昧》无弹窗全文免费阅读 - 乡村说|?/title> <meta name="keywords" content="快乐时时彩开奖记录查询,快乐时时彩走势图开奖号码,快乐时时彩b盘开奖结果" /> <meta name="description" content="ι洫ý޹˾官方有没有快乐时时彩快乐时时彩官网下载快乐时时彩快乐时时彩是全国开奖号码快乐时时彩哪个平台有开快乐时时彩开奖记录快乐时时彩开奖号码查询结果快乐时时彩官网快乐时时彩导航站快乐时时彩开奖平台" /> <link href="../templets/default/common/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="../templets/default/common/css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> <link href="../templets/default/common/css/dbcms.css" rel="stylesheet"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="../templets/default/images/144.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="../templets/default/images/114.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="../templets/default/images/72.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="../templets/default/images/57.png"> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico"> <script type="text/javascript" src="../templets/default/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="../templets/default/js/jquery.cookie.js"></script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?3dd5c9107bca1c9512b5d07b77d5da21"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <header class = "jumbotron subhead"> <div class = "container"> <h1 class = "text-center"><a href = "../index.html" title = "乡村暧昧">乡村暧昧</a></h1> </div> </header> <div class = "container-fluid"> <div class = "contentarea"> <h2 class = "text-center red">臭大蛋你真的坏死?/h2> <div class = "content"> <!-- 电脑q告?开?--> <div class="adbox hidden-phone" rel="nofollow"> <script src="../templets/default/js/pctoplunbo.js"></script></div> <!-- 电脑q告?l束 --> <!-- 手机q告?开?--> <div class="dnwu"><script>single_fenye2()</script></div> <!-- 手机q告?l束 --> 暧昧乡村臭大蛋你真的坏死?nbsp;   眼红Q妒忌,愤怒,骂娘的,乐静怡说话,旁边的男同胞们,都是q个?.应▏ ?br><br>    眼看大蛋长得不咋PZ么这大美奛_?.?br><br>    “呵呵,免了免了我晚上要准时回家吃饭呢”大蛋摇手说着<br><br>    说v斗法来,他比乐静怡这UhQ还差得q点↓所谓兔子不吃窝边草呢,大蛋对设计部的同事,qx都是大家手脚上,口头上面吃点豆腐Q说到实q的话,大蛋可不?br><br>    要是让沈雨惜知道的话Q那沈雨惜不某ơ机会,把那重要的东西给YA掉呢<br><br>    大蛋q样一拒绝Q倒让不少人心里暗骂着Q他是大ȝQ被大美女邀请都不上<br><br>    乐静怡眼里透露点失望,但她的小嘴角q是泛v点小迷人的W意Q她明白大蛋不敢,Ҏ能把大蛋训得乖乖的呢<br><br>    不过乐静怡心底下Q还是偶想着Q要是大蛋突然化w成QIN…兽多好臛_能让自已XIANG...受下Q那冲击的不用自已经雏着UANG..瓜,I叹?br><br>    乐静怡表面虽乐,她倒带点嗔怪的语气...y着大蛋说道Q“大蛋,是不是公司还有其它大女PA你呢Q告诉姐姐,姐姐q有那些竞争ҎQ?br><br>    乐静怡这含笑带嗔的表情,真的_让旁边的男hQ撕心裂肺的?br><br>    自已I着比大蛋高档,长得比大蛋帅Q还比大蛋有气质<br><br>    凭什么,大蛋不止q个大美奌Q还得比公司里的女竞争着<br><br>    “没有,没有那有的事情呢公司里最就是你咯”大蛋连忙摇手说着<br><br>    ?.狭地说着Q大蛋都有点满头大汗<br><br>    ?.付这女人,倒不像对付以前那些女人,吃完拍拍P..GUp闪h<br><br>    重要的是Q大蛋不知道Q她们这UTIA..XIQ是真的q是假的呢?万一是假的,自已上当的话Q那不是很؜蛋吗Q?br><br>    所以说Q不怎么_要对她们伸手Q绝对会是一件很冒险的事?br><br>    “咯咯~是吗Q那么沈d我比h呢?”乐静怡故意挽...紧点大蛋问着<br><br>    昨天那事Q昨晚已l在设计部里面的讨论开Q一女人的八卦能力Q一炚w不差她们把大蛋xQ那些韩剧里Q伪装成Ih的王子相信今天设计部的其它同事,都会有动作乐静怡自焉会有动作Q她今天可是l过_ֿ打扮才来Q谁惛_在电梯口遇上大?br><br>    q水楼台先得月,乐静怡觉得自已不会错q这个机?br><br>    问到q个IN…感问题Q大蛋不抬头四处看着Q这事情不能乱比较啊偏偏女h最喜欢拿别的女人比?br><br>    像沈雨惜,不下q十ơ拿唐丽丽比较,八次拿张芸如比,q有七次跟方晓倩比<br><br>    然后拿了?.JING..I比了一百次<br><br>    最后沈雨惜q是郁郁不乐地输l了苍JING..I?br><br>    废话Q苍..JING…空是大蛋一直吃不到的,是自已的老师Q那有h能比得上呢?<br><br>    恰好此时甉|来了救了大蛋一命,“呵呵,我们q电梯”大蛋想不想拉着乐静怡进?br><br>    大蛋把乐静怡拖q电梯,他才感觉有点后悔<br><br>    本来{电梯的人就多,加上乐静怡的女效应Q电梯刹间满人,而且q是往大蛋q个角落JIq来一下子把大蛋和乐静怡两人JI到角?br><br>    大蛋虽然有点x乐静怡的TIA?戏,但出于大男hM的他Q他q是把乐静怡护在自已怀里,防止别h?br><br>    双手护着乐静怡,乐静怡倒挺XIANGSU大蛋的保护,她n边被人JIYA着Q她q脆AI头进大蛋UAI里,让大蛋护着q<br><br>    乐静怡穿的衣服本׃厚,一JIYA则清晰地映SE到大蛋n?br><br>    从乐静怡的w上..传来..阵阵属于?..XING的气息,仿佛有h指挥一般的往他E子眼里猛<br><br>    ?.RA在E..腔间的女人YU香,让大蛋UN...蠢YU动加上静怡那U成…SU的女人香Q大蛋顿时有了FAN...?br><br>    不好意思让静怡察觉到Q大蛋就把PGU量往里面YA着<br><br>    刚刚I出点空_外面的h往里面一<br><br>    乐静怡的重点?.|刚好跟上,恰好UANG到大蛋的RU…RUAN之地Q恰好UANG到JIAN?YING之处<br><br>    “恩Q?br><br>    乐静怡E息间发出点轻ȝSEN..YIN声她都感觉到那U?REQ像电IU..QIN遍了自已的全w她脸红..U地抬头Q两眼水汪汪地看着大蛋<br><br>    大蛋都很无辜地看着乐静怡,q是男h的正常FNA..YINGQ谁喊你I着那么XING感迷人,q可怪不得别人啊<br><br>    大蛋UȝP股,q已l是甉|最里面Q退无可退他露Z苦笑Q表C退无可退只能ȝ着两处IN…感的地方相互JIEU着<br><br>    有点饮鸩止的滋?br><br>    大蛋XING中那TUAN火,被燃了上来乐静怡也被烧得不轻,奚w得怀里那让h凌ؕ的男人气息,加上大蛋q移动两下,乐静怡直惛_着大蛋大喊一?br><br>    蛋弟弟,来吧QSI了姐姐的SI袜,重重地恩NG姐姐?br><br>    “你坏死了你是个大坏蛋”千a万语Q千U想法,在乐静怡害XIU的JIN持下Q仅仅是轻轻地JIZ句话<br><br>    大蛋惛_着Q乐静怡的修长腿明显往后移动下Q把大蛋的双...TUIE稍?.制住刚好让大蛋最热的DING点,Z她短QUN下最RU…Y的地?br><br>    “静姐姐Q我E稍整下?br><br>    大蛋都不知乐静怡是有意Q他觉得尬不已呢,乐静怡是自已同事Q^旉是口头上吃下豆腐Q没惛_自已的家伙,竟然使坏了,往别h最IN感的地方BI着<br><br>    大蛋手下往伸着Q想借着隐蔽Q调整下KU里面的位|要不真的害Mh<br><br>    手往下着Q乐静怡n体轻轻ANDU下,她一手把大蛋的手按住<br><br>    q一按无所谓,但刚好ANq乐静怡短QUN里面<br><br>    双手触处一片丝滑,微微有些发凉Q也许是丝袜光滑的表面的~故大蛋_DUSU下,他手指微...DNG着<br><br>    苗条修长Q小YA..?..盈一握,两TIA大长..腿就是跨栏q动员看了都会觉得嫉妒尤其她q长着一张巴掌大的小脸,所谓九头nQ又或者从YA开始计的话,那就是标准的黄金比例♀U女孩子L会在L面上出玎ͼ但是那都是PSq的Q真正拥有这Un材的Q哪怕是专业麻豆也是屈指可数<br><br> <br>h?br>www.xiangcun11.com1更多更好无错全小_在www.xiangcun11.com1</div> <div style="text-align: center"> <div class="dnwu"><script>single_fenye1()</script></div> </div> <div class = "row-fluid bottomlink hidden-phone"> <div class = "span3"> </div> <div class = "span6 text-center"> <a class = "btn" href = "396.html">(?上一?/a> <a class = "btn" href = "../index.html">回目?/a> <a class = "btn" href = "398.html">下一??</a> </div> </div> <div class = "bottomlink visible-phone text-center"> <a class = "btn" href = "396.html">(?上一?/a> <a class = "btn" href = "../index.html">回目?/a> <a class = "btn" href = "398.html">下一??</a> </div> ?div class="dnwu"><script>single_fenye3()</script></div><!-- //底部模板 --> <div class="friendlink"> <h3>热门阅读<span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">热门阅读</span></h3> <ul class="unstyled"> <li><a href="../index.html" title="乡村暧昧" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村暧昧?- </a></li> <li><a href="../xiangcunchunshi/index.html" title="乡村春事" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村春事?- </a></li> <li><a href="../xiangcundaxiongqi/index.html" title="乡村大凶? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村大凶器?- </a></li> <li><a href="../xiangyechunchao/index.html" title="乡野春潮" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野春潮?- </a></li> <li><a href="../xiangyemeise/index.html" title="乡野色" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野美艌Ӏ?- </a></li> <li><a href="../yuanshiyuwang/index.html" title="工棚里的原始Ʋ望" target="_blank" style="text-decoration:none">《工里的原始欲望?- </a></li> <li><a href="../nanqiu/index.html" title="错关女牢戉K的男? target="_blank" style="text-decoration:none">《错兛_牢房里的男囚?- </a></li> <li><a href="../laihama" title="老子是癞蛤蟆" target="_blank" style="text-decoration:none">《老子是癞蛤蟆?- </a></li> <li><a href="../haosexiaoyi/index.html" title="好色姨" target="_blank" style="text-decoration:none">《好色小姨?- </a></li> <li><a href="../chaojibingwang" title="늎" target="_blank" style="text-decoration:none">《超U兵王?- </a></li> <li><a href="../nielunqingyuan/index.html" title="孽u情缘" target="_blank" style="text-decoration:none">《孽伦情~?- </a></li> <li><a href="../qinshoushengya/index.html" title="我的兽生" target="_blank" style="text-decoration:none">《我的禽兽生涯?- </a></li> <li><a href="../xiangcunxiaoshenyi/index.html" title="乡村神? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村小医?- </a></li> <li><a href="../damingxing/index.html" title="我真是大明星" target="_blank" style="text-decoration:none">《我真是大明星?- </a></li> <li><a href="../yiyanjiuding/index.html" title="一艳九? target="_blank" style="text-decoration:none">《一艳九鼎?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/" title="乡村x? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村女教师?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/yexingxiangcun" title="野性乡? target="_blank" style="text-decoration:none">《野性乡村?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyuai" title="乡村Ʋ爱" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村欲爱?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyanfunv" title="乡村艛_" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村艳妇?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyanfu" title="乡村艳福" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村艳?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangyechunchuang" title="乡野春床" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野春床?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xinghuacun" title="杏花村的女h" target="_blank" style="text-decoration:none">《杏花村的女人?/a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/nvzijianyu" title="奛_监狱的男p" target="_blank" style="text-decoration:none">《女子监qL警?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/dashanshenchudenvren" title="大山深处的女? target="_blank" style="text-decoration:none">剧本:《大山深处的女h?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/wannongxiabanshendenvren" title="玩弄下半w的女h" target="_blank" style="text-decoration:none">《玩弄下半n的女人?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/liumangyanyuji" title="氓艳遇? target="_blank" style="text-decoration:none">《流氓艳遇记?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/yanqingxiangcun" title="x乡村" target="_blank" style="text-decoration:none">《艳情乡村?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/hesaozitongju" title="和嫂子同居的日子" target="_blank" style="text-decoration:none">《和嫂子同居的日子?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/qingyuchaoshi" title="情欲市" target="_blank" style="text-decoration:none">《情Ʋ超市?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/shaofubaijie" title="妇白洁" target="_blank" style="text-decoration:none">《少妇白z?-</a></li> </ul> </div><br> <div class="friendlink"> <h3>乡村说|?span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">:如果您有喜欢的小说请推荐l我们,我们会及时添加!Q?</span></h3> <ul class="unstyled"> </ul> </div> </div> </div> <footer class="footer"> <div class="container"> <p>Copyright © 2009-2014 <a href="../index.html" title="乡村暧昧" target="_blank">《乡村暧昧?/a>q友{载于|络Q若늊了您的权益,请于本站理员联p?如发现小说内Ҏ与法律抵触之处,请马上向本站举报。如果对<strong>乡村暧昧</strong>作品览Q或对作品内宏V版权等斚w有质疑,或对本站有意见徏议请留言Q感谢您的合作与支持 </p> </div> </footer> <script>tongji();</script> <a href="http://www.cgnqzd.tw/"><span class="STYLE1">ʲôǿʱʱ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <!-- Mirrored from www.xiangcun11.com/xiangcunaimei/397.html by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2013], Wed, 26 Jul 2017 02:49:31 GMT --> </html>