?!DOCTYPE html> 对大蛋不亲对谁亲《乡村暧昧》无弹窗全文免费阅读 - 乡村说|?/title> <meta name="keywords" content="浙江快乐时时彩开奖号码,快乐时时彩开奖记录查询,浙江快乐时时彩开奖号码走势图" /> <meta name="description" content="ι洫ý޹˾快乐时时彩正规吗快乐时时彩计划软件手机版什么是快乐时时彩快乐时时彩计划软件手机版下载快乐时时彩b盘开奖结果快乐时时彩导航站什么是快乐时时彩澳洲快乐时时彩快乐时时彩B盘下载" /> <link href="../templets/default/common/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="../templets/default/common/css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> <link href="../templets/default/common/css/dbcms.css" rel="stylesheet"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="../templets/default/images/144.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="../templets/default/images/114.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="../templets/default/images/72.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="../templets/default/images/57.png"> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico"> <script type="text/javascript" src="../templets/default/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="../templets/default/js/jquery.cookie.js"></script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?3dd5c9107bca1c9512b5d07b77d5da21"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <header class = "jumbotron subhead"> <div class = "container"> <h1 class = "text-center"><a href = "../index.html" title = "乡村暧昧">乡村暧昧</a></h1> </div> </header> <div class = "container-fluid"> <div class = "contentarea"> <h2 class = "text-center red">对大蛋不亲对谁亲</h2> <div class = "content"> <!-- 电脑q告?开?--> <div class="adbox hidden-phone" rel="nofollow"> <script src="../templets/default/js/pctoplunbo.js"></script></div> <!-- 电脑q告?l束 --> <!-- 手机q告?开?--> <div class="dnwu"><script>single_fenye2()</script></div> <!-- 手机q告?l束 --> 暧昧乡村对大蛋不亲对谁亲    q好Q乐静怡不是进d久就出来?eiuz.om  ?br><br>    她出来的时候,昑־更加从容淡定<br><br>    “咯咯~大蛋Q站在这里几分钟感觉怎么P”乐静怡出来,很自然地挽上大蛋的手?br><br>    设计部里面的人都习惯q样对待大蛋Q她们都感觉自然得很对大蛋不Ԍ对谁亲呢Q?br><br>    “有U羊入狼H的感觉”大蛋摸摔RE子答着<br><br>    q在q里呆下ȝ话,估计到时全公司的女h都跑来上一ơE..所了!<br><br>    “是吗?我怎么感觉狼入羊H呢”乐静怡带点嗔怪地W道“我q以Z是初哥,qx在设计部装着挺像的本来我们还不相信那传言Q现在我看来那传a是真的了?br><br>    “恩Q什么传aQ”大蛋惊奇地问着≡已怎么在公叔R么多的传a呢?<br><br>    说到q个话题Q乐静怡都有兴趣她脓q点大蛋说道Q“公叔R的h_你一夜能..上到?.十次Q能让女Zؓ之疯..狂的Q是吗??br><br>    乐静怡说出来大蛋不禁?.了一个冷..噤,自已又不是NG马,怎么来那么多ơ呢Q?br><br>    “这个传a你都信?”大蛋反问乐静怡一?br><br>    “恩Q我信了”乐静怡点点头说着Q“自从我把我?.SIQ那一d始,我就信了你这坏蛋Q都有三十次Q怎么׃分五六次lh家呢Q?br><br>    那如嗔似怨的表情Q让人真假难分,不过q真是迷人≡从大蛋弄断那猥琐L手指Q把那男人飞t出M后,乐静怡就感觉到大蛋n上那U霸?br><br>    她当然没有像?.痴那P觉得q辈子非大蛋不可不过嘛,奚w心里暗暗发誓Q这辈子W一ơ不XIANGSU大蛋q种男h的话Q那必定是一个很大的遗憾<br><br>    “咳Q这个不能信对了Qؓ什么你要进q个我们设计部不是有ESU吗?”大蛋连忙{Uȝ话题Q他倒不消在q话题JIUAN下去<br><br>    现在传言三十ơ,下次说不定就有四十,五十<br><br>    自已可不是hRU打桩机呢Q大蛋心里郁闷地想着但他都不得不佩服Q公叔R女h的八卦能力,q真的女人多了,什么事儉K能八?br><br>    大蛋问出q个问题Q乐静怡就嘿嘿地偷W着Q大蛋听刎ͼ他就立刻后悔?br><br>    自已Z么那么多问题Q不问,偏偏问这个问题呢Q?br><br>    果然Q乐静怡脓着大蛋的xW道Q“我被你在电梯NNGSI了,我要去那里换下小NEI…在设计部里面,那些女h那么随便Q万一一被发现呢Q你可真坏呢W一ơ就弄成人家q样?br><br>    “还有啊你知道现在h家真IZQ等下你不能借机Q捡W什么的Q偷看h家知道吗Q?br><br>    乐静怡得意地说着大蛋h一把,他的位置正好在乐静怡对面呢想不看都隑֕<br><br>    “这个,你放心我一定不看”大蛋连忙地回答着<br><br>    “恩Q不q你想看的话发个Ql我我能让你q距L赏下嘿嘿~~”乐静怡有几分JIAN计得逞地W着<br><br>    她要的就是这个效果,是行动,但不d偏偏p大蛋急死看大蛋行不行?br><br>    大蛋回到设计部,甉|发生那事儿,已经传开刚忙完大目Q没多大事儿做的设计部女同事们,UL围上来关心着大蛋<br><br>    “大蛋,听说你弄断别人手指了而且q飞t那人出M有伤着没??br><br>    “打人怎么会弄伤自已呢Q大蛋你好历宛_?br><br>    “谁说不会,有可能扯着蛋呢Q赶紧让姐姐看看?br><br>    “……?br><br>    逃过一众流氓女同事的SARAQ大蛋赶紧跑回自已的电脑前,佯装忙了h<br><br>    单独一个女人可能她们还会装成小l늾Q但一众女在一P那绝对会变成一狼<br><br>    设计部的到大蛋AI头干着z,她们都嘿嘿地W着Q跑回自已位上面进行着自已的工作↓是这L大蛋才合适她们的口味艾要是那UTAIXI一下就变成QIN…兽的男人,她们早就把他t出设计?br><br>    大蛋用着自已的电脑,他跑上各大病毒论坛看着新闻Q那新型病毒已经出现好多天了Q但是还是没有Q何一家病毒厂商找到根ȝ办法Q而制造病毒的Z今晨被捉掉,可是按照他的意思,他能刉出来,但是却没有消灭它们的办法<br><br>    览了各大网站,大蛋发现多数都是鼓吹q病毒有多历宻I有多么疯狂,会对g造成什么样的破坏,甚至有很多无良的电脑厂商打出Q电脑升U换代的时代到来<br><br>    大蛋看着暗笑不已Q但是大蛋还是在华夏最大的黑客论坛|顶的脓子处Q看C条有价值的贴子<br><br>    贴子上所_是全球范围之内,能暂时有效防御防止新型病毒变U的杀软公?br><br>    下面全是英文的公司,而华夏仅一间公怸支独UQ这公司恰好是范志华的大宇杀?br><br>    本来是名不经传的一家小公司Q现在一支独UQ自然得到很多华夏黑客和爱国人士的关注,所以大多h都纷Ud宇公司的论坛里守着Q消它们先于世界上Q何一个杀软,造制之有效的专杀工具<br><br>    此时大宇公司的论坛已l一片盛景,差点׃人数q多Q造成服务器崩溃,q且Z防止拥挤Q他们还是关闭了论坛的注册功?br><br>    怿大宇公司的h都在{着他们的老总范志华出来L大局Q不q大蛋…却暗笑着Q喊月儿以PIA客之名,把范志华拉回去,只不q让范志华大婚之上没面子而已Q重要的是拉回去之后Q还要把他ؕ攄毒的犯罪事实交待出来Q加上这下子南v官坛地震,要保持Ş象,范志华正撞到板子上,谁都救不出来?br><br>    但大宇公怹太不争气了,亲眼见到自已操作Q才弄出q点东西来,真是丢h让大公司的程序员看到Q他们早有找到根源所在了<br><br>    正是这个时候,把大宇公司连ҎP大蛋暗笑着Q谁叫范志华L跟自已过不去?br><br>    大蛋用自已的技术,在大宇公司论坛里面,强注册了一个管理员的̎P而且ID名还很名目张胆,范志华是?..?br><br> <br>h?br>www.xiangcun11.com1更多更好无错全小_在www.xiangcun11.com1</div> <div style="text-align: center"> <div class="dnwu"><script>single_fenye1()</script></div> </div> <div class = "row-fluid bottomlink hidden-phone"> <div class = "span3"> </div> <div class = "span6 text-center"> <a class = "btn" href = "399.html">(?上一?/a> <a class = "btn" href = "../index.html">回目?/a> <a class = "btn" href = "401.html">下一??</a> </div> </div> <div class = "bottomlink visible-phone text-center"> <a class = "btn" href = "399.html">(?上一?/a> <a class = "btn" href = "../index.html">回目?/a> <a class = "btn" href = "401.html">下一??</a> </div> ?div class="dnwu"><script>single_fenye3()</script></div><!-- //底部模板 --> <div class="friendlink"> <h3>热门阅读<span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">热门阅读</span></h3> <ul class="unstyled"> <li><a href="../index.html" title="乡村暧昧" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村暧昧?- </a></li> <li><a href="../xiangcunchunshi/index.html" title="乡村春事" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村春事?- </a></li> <li><a href="../xiangcundaxiongqi/index.html" title="乡村大凶? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村大凶器?- </a></li> <li><a href="../xiangyechunchao/index.html" title="乡野春潮" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野春潮?- </a></li> <li><a href="../xiangyemeise/index.html" title="乡野色" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野美艌Ӏ?- </a></li> <li><a href="../yuanshiyuwang/index.html" title="工棚里的原始Ʋ望" target="_blank" style="text-decoration:none">《工里的原始欲望?- </a></li> <li><a href="../nanqiu/index.html" title="错关女牢戉K的男? target="_blank" style="text-decoration:none">《错兛_牢房里的男囚?- </a></li> <li><a href="../laihama" title="老子是癞蛤蟆" target="_blank" style="text-decoration:none">《老子是癞蛤蟆?- </a></li> <li><a href="../haosexiaoyi/index.html" title="好色姨" target="_blank" style="text-decoration:none">《好色小姨?- </a></li> <li><a href="../chaojibingwang" title="늎" target="_blank" style="text-decoration:none">《超U兵王?- </a></li> <li><a href="../nielunqingyuan/index.html" title="孽u情缘" target="_blank" style="text-decoration:none">《孽伦情~?- </a></li> <li><a href="../qinshoushengya/index.html" title="我的兽生" target="_blank" style="text-decoration:none">《我的禽兽生涯?- </a></li> <li><a href="../xiangcunxiaoshenyi/index.html" title="乡村神? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村小医?- </a></li> <li><a href="../damingxing/index.html" title="我真是大明星" target="_blank" style="text-decoration:none">《我真是大明星?- </a></li> <li><a href="../yiyanjiuding/index.html" title="一艳九? target="_blank" style="text-decoration:none">《一艳九鼎?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/" title="乡村x? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村女教师?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/yexingxiangcun" title="野性乡? target="_blank" style="text-decoration:none">《野性乡村?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyuai" title="乡村Ʋ爱" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村欲爱?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyanfunv" title="乡村艛_" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村艳妇?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyanfu" title="乡村艳福" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村艳?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangyechunchuang" title="乡野春床" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野春床?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xinghuacun" title="杏花村的女h" target="_blank" style="text-decoration:none">《杏花村的女人?/a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/nvzijianyu" title="奛_监狱的男p" target="_blank" style="text-decoration:none">《女子监qL警?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/dashanshenchudenvren" title="大山深处的女? target="_blank" style="text-decoration:none">剧本:《大山深处的女h?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/wannongxiabanshendenvren" title="玩弄下半w的女h" target="_blank" style="text-decoration:none">《玩弄下半n的女人?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/liumangyanyuji" title="氓艳遇? target="_blank" style="text-decoration:none">《流氓艳遇记?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/yanqingxiangcun" title="x乡村" target="_blank" style="text-decoration:none">《艳情乡村?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/hesaozitongju" title="和嫂子同居的日子" target="_blank" style="text-decoration:none">《和嫂子同居的日子?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/qingyuchaoshi" title="情欲市" target="_blank" style="text-decoration:none">《情Ʋ超市?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/shaofubaijie" title="妇白洁" target="_blank" style="text-decoration:none">《少妇白z?-</a></li> </ul> </div><br> <div class="friendlink"> <h3>乡村说|?span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">:如果您有喜欢的小说请推荐l我们,我们会及时添加!Q?</span></h3> <ul class="unstyled"> </ul> </div> </div> </div> <footer class="footer"> <div class="container"> <p>Copyright © 2009-2014 <a href="../index.html" title="乡村暧昧" target="_blank">《乡村暧昧?/a>q友{载于|络Q若늊了您的权益,请于本站理员联p?如发现小说内Ҏ与法律抵触之处,请马上向本站举报。如果对<strong>乡村暧昧</strong>作品览Q或对作品内宏V版权等斚w有质疑,或对本站有意见徏议请留言Q感谢您的合作与支持 </p> </div> </footer> <script>tongji();</script> <a href="http://www.cgnqzd.tw/"><span class="STYLE1">ʲôǿʱʱ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <!-- Mirrored from www.xiangcun11.com/xiangcunaimei/400.html by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2013], Wed, 26 Jul 2017 02:49:31 GMT --> </html>