?!DOCTYPE html> 下风光无限《乡村暧昧》无弹窗全文免费阅读 - 乡村说|?/title> <meta name="keywords" content="快乐时时彩计划软件手机版下载,快乐时时彩计划表,快乐时时彩是全国开奖号码" /> <meta name="description" content="ι洫ý޹˾快乐时时彩官网下载z快乐时时彩计划软件手机版Ũz快乐时时彩开奖记录查询结果z快乐时时彩b盘ȵѶz快乐时时彩z什么是快乐时时彩zͼƬ快乐时时彩开奖记录查询z快乐时时彩哪个平台有开z快乐时时彩b盘开奖结果z快乐时时彩开奖号码查询" /> <link href="../templets/default/common/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="../templets/default/common/css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> <link href="../templets/default/common/css/dbcms.css" rel="stylesheet"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="../templets/default/images/144.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="../templets/default/images/114.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="../templets/default/images/72.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="../templets/default/images/57.png"> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico"> <script type="text/javascript" src="../templets/default/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="../templets/default/js/jquery.cookie.js"></script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?3dd5c9107bca1c9512b5d07b77d5da21"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <header class = "jumbotron subhead"> <div class = "container"> <h1 class = "text-center"><a href = "../index.html" title = "乡村暧昧">乡村暧昧</a></h1> </div> </header> <div class = "container-fluid"> <div class = "contentarea"> <h2 class = "text-center red">下风光无限</h2> <div class = "content"> <!-- 电脑q告?开?--> <div class="adbox hidden-phone" rel="nofollow"> <script src="../templets/default/js/pctoplunbo.js"></script></div> <!-- 电脑q告?l束 --> <!-- 手机q告?开?--> <div class="dnwu"><script>single_fenye2()</script></div> <!-- 手机q告?l束 --> 暧昧乡村下风光无限    接着大蛋利用W一人的w䆾Q把范志华所有丑事,坏事全暴露出来,而且q添油加醋地加上范志华JIANYINx无恶不作的故事┃  ┃这一自我认|书Q也写得有声有息<br><br>    写完之后Q大蛋还加上自已造出来的专杀软g在后面,而且q很明目张胆地挑衅着Q说明五天之内收购大宇公?br><br>    发完之后Q大蛋脸上已lQ满了JIANW,q下范志华在狱里都不安定了,q想弄自已进狱呢Q这下子倒让他n受在监狱的滋?br><br>    “大蛋,大蛋Q你在看什么呢Q露出那么JIAN诈的W容?br><br>    大蛋正偷W着Q而却响起乐静怡的声音<br><br>    “没什么,只不q是在网上看C个笑话很好笑而已”大蛋随口附和着<br><br>    设计部ؓ了以C团l,大家办公桌都不会隔得很远Q而乐静怡的正好在大蛋寚w<br><br>    乐静怡微微地W着Q她的笑Ҏ比的甜,“是吗?那麻烦你帮我捡下那支W”她U指一指,大蛋脚下恰好有一条签字笔Q看样子是在乐静怡那Ҏq来<br><br>    “恩”大蛋想都不惛_y下L着Q可是大蛋蹲下的时候,他发现有点后悔了Q自已捡W的同时Q居然看C静怡的QUN…下风…光Q以大蛋惊h的眼力,能见到QUN子里面的_?.<br><br>    靠,q是计艾我靠Q居然还是BAI.?br><br>    乐静怡太明月张胆了,大蛋看到那粉NENE的BAI…虎Q他心蟩一阵加速,传闻中BAI…虎的YU望最强烈Q现在一看果焉?br><br>    大蛋很艰难才把签字笔捡v来,而乐静怡也恰好JIA..?.SUANG?br><br>    当大蛋面U而地抬着_把笔递上ȝ时候,乐静怡已l乐嘿嘿地笑着Q“大蛋小弟弟Q你好坏哦捡支笔Q还L姐姐QUN…下风光呢你喜欢看你p嘛,只要你说Q设计部那个姐姐不肯l你看呢Q?br><br>    EN..骚的白领艾大蛋心里暗付着Q真x乐静怡就地推倒,得好好教训她q头BAI…虎<br><br>    乐静怡说着Q办公室里的女都看q来Q大蛋把W放好,立马埋下头去Q又惹得设计部里面的Z阵轻W她们都觉得DA DAN 太可׃Q对外面的h够霸道,对自已h好得不行Q这U男人真的很E呢<br><br>    大蛋U着老脸坐回自已位置上,他脑L思Aq在乐静怡粉…NEN的小BAI虎上收不回来Q如此粉…NEN肯定没有男h用过了,说不定乐静怡说的还是真话,q是个小UQ女<br><br>    玛Q长腿小白…虎女Q完全符合大蛋这氓的审观Q坐在电脑前Q小兄弟都情不自抬_再看乐静怡,乐静怡居然还是轻咬尾指,双眼含笑地盯着自已Q大蛋心跳了一?br><br>    挑逗,吃果果的挑?br><br>    不能再这样下去,q样下去必定崩溃呢,q个时候还找不到那个女人XIE..火大蛋快速把不良的思A拉回来,他对着乐静怡落落大方地成…熟一W,接着埋头l箋做着自已的事?br><br>    乐怡静被大蛋E定的一个笑容,弄到芛_再ؕQ她以ؓ自已做到q样Q很Ҏ把大蛋捉到手心之上,没想到的是,大蛋转眼间就恢复常态哼~乐静怡心中生起几丝幽?br><br>    大蛋转过头盯着电脑屏幕Q他h地看着自已的脓子,他看到新的内容,他心中不大怒着Q脓子上面写着垃圾软g一行大?br><br>    我靠Q大蛋差炚w出声?br><br>    大蛋发在大宇论坛上面的脓子,已经被更ҎQ而下面的发的专杀软gQ也被斑竹,锁定Qƈ且还定下|来Q垃圾YӞ毫无用处<br><br>    下面回脓的,都把大宇论坛的斑竹当成神看待Q对着大蛋不是漫骂是d<br><br>    一|是SBQ全世界的大公司都没有出C杀呢,你一个h能行Q?br><br>    二楼Q不用说Q是五毛党,q带着诋毁而来l对不下<br><br>    三楼Q垃圾Y件啊别给华夏Z怺<br><br>    四楼Q绝对垃圾YӞq想收购大宇公司Q放?br><br>    q些人没有一个h用过p着斑竹Q在无端的谩骂,大蛋心里真的有点怒火Q自已花了不时间写出来的字啊一无知之徒,没用q就没有发言?br><br>    虽说大蛋是第一ơ自已编写小工具Q但他还是很有信心,没想到被样骂着Q大蛋心里真的来火了<br><br>    想都不想Q大蛋直接入侵大宇公司的论坛Q取得最高管理员的̎P接着把被~辑q的贴子改回来,q且把自已的软g分解出来Q单独成_而且q放在全|站|顶的位|?br><br>    大蛋q想了一个很响亮的名?br><br>    一傻BQ没用过qY件敢说这软g没用Q有U你试试Q?br><br>    接着W二贴子Q大蛋更张狂<br><br>    三天之内Q必定收购大宇公?br><br>    赤?U…U的挑衅,大蛋毫无x,他这一句话Q把论坛不少潜伏的高手都得罪了,可是大蛋真的半分都不xha你也aQ那不是傻BQ是什么呢Q?br><br>    不过话说回来Q大蛋第二张贴子的确够张狂的Q大宇公司自从出了一个小软gQ有效阻止新型病毒之后,都成为国内很多不差钱的大病毒公司收购对象Q但没有一家成功的Q可大蛋喊出三天之内收购成功的话Q那有更有点痴h说梦话了<br><br>    大蛋发完贴之Q大宇公叔R面的人则是ؕ成一团,他们现在龙无首Q接着最高的理员̎可人盗痊而且q被.裸…裸地挑?br><br>    龙无首的情况之下,他们除了拼命惛_法取回管理员账号之外Q根本没有Q何的Ҏ能行<br><br>    大蛋看着自已发的贴子没有更改Q他心里得意地笑着Q就凭你们这三脚猫功夫,q敢Ҏ?<br><br>    虽然大蛋赤…U…U的挑衅,很多是持怀疑的态度Q不大相信大蛋这专杀能行更多的是认ؓQ黑客入侵大宇公司论坛发布木马给Z载而已<br><br> <br>h?br>www.xiangcun11.com1更多更好无错全小_在www.xiangcun11.com1</div> <div style="text-align: center"> <div class="dnwu"><script>single_fenye1()</script></div> </div> <div class = "row-fluid bottomlink hidden-phone"> <div class = "span3"> </div> <div class = "span6 text-center"> <a class = "btn" href = "400.html">(?上一?/a> <a class = "btn" href = "../index.html">回目?/a> <a class = "btn" href = "402.html">下一??</a> </div> </div> <div class = "bottomlink visible-phone text-center"> <a class = "btn" href = "400.html">(?上一?/a> <a class = "btn" href = "../index.html">回目?/a> <a class = "btn" href = "402.html">下一??</a> </div> ?div class="dnwu"><script>single_fenye3()</script></div><!-- //底部模板 --> <div class="friendlink"> <h3>热门阅读<span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">热门阅读</span></h3> <ul class="unstyled"> <li><a href="../index.html" title="乡村暧昧" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村暧昧?- </a></li> <li><a href="../xiangcunchunshi/index.html" title="乡村春事" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村春事?- </a></li> <li><a href="../xiangcundaxiongqi/index.html" title="乡村大凶? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村大凶器?- </a></li> <li><a href="../xiangyechunchao/index.html" title="乡野春潮" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野春潮?- </a></li> <li><a href="../xiangyemeise/index.html" title="乡野色" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野美艌Ӏ?- </a></li> <li><a href="../yuanshiyuwang/index.html" title="工棚里的原始Ʋ望" target="_blank" style="text-decoration:none">《工里的原始欲望?- </a></li> <li><a href="../nanqiu/index.html" title="错关女牢戉K的男? target="_blank" style="text-decoration:none">《错兛_牢房里的男囚?- </a></li> <li><a href="../laihama" title="老子是癞蛤蟆" target="_blank" style="text-decoration:none">《老子是癞蛤蟆?- </a></li> <li><a href="../haosexiaoyi/index.html" title="好色姨" target="_blank" style="text-decoration:none">《好色小姨?- </a></li> <li><a href="../chaojibingwang" title="늎" target="_blank" style="text-decoration:none">《超U兵王?- </a></li> <li><a href="../nielunqingyuan/index.html" title="孽u情缘" target="_blank" style="text-decoration:none">《孽伦情~?- </a></li> <li><a href="../qinshoushengya/index.html" title="我的兽生" target="_blank" style="text-decoration:none">《我的禽兽生涯?- </a></li> <li><a href="../xiangcunxiaoshenyi/index.html" title="乡村神? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村小医?- </a></li> <li><a href="../damingxing/index.html" title="我真是大明星" target="_blank" style="text-decoration:none">《我真是大明星?- </a></li> <li><a href="../yiyanjiuding/index.html" title="一艳九? target="_blank" style="text-decoration:none">《一艳九鼎?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/" title="乡村x? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村女教师?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/yexingxiangcun" title="野性乡? target="_blank" style="text-decoration:none">《野性乡村?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyuai" title="乡村Ʋ爱" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村欲爱?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyanfunv" title="乡村艛_" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村艳妇?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyanfu" title="乡村艳福" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村艳?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangyechunchuang" title="乡野春床" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野春床?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xinghuacun" title="杏花村的女h" target="_blank" style="text-decoration:none">《杏花村的女人?/a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/nvzijianyu" title="奛_监狱的男p" target="_blank" style="text-decoration:none">《女子监qL警?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/dashanshenchudenvren" title="大山深处的女? target="_blank" style="text-decoration:none">剧本:《大山深处的女h?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/wannongxiabanshendenvren" title="玩弄下半w的女h" target="_blank" style="text-decoration:none">《玩弄下半n的女人?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/liumangyanyuji" title="氓艳遇? target="_blank" style="text-decoration:none">《流氓艳遇记?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/yanqingxiangcun" title="x乡村" target="_blank" style="text-decoration:none">《艳情乡村?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/hesaozitongju" title="和嫂子同居的日子" target="_blank" style="text-decoration:none">《和嫂子同居的日子?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/qingyuchaoshi" title="情欲市" target="_blank" style="text-decoration:none">《情Ʋ超市?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/shaofubaijie" title="妇白洁" target="_blank" style="text-decoration:none">《少妇白z?-</a></li> </ul> </div><br> <div class="friendlink"> <h3>乡村说|?span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">:如果您有喜欢的小说请推荐l我们,我们会及时添加!Q?</span></h3> <ul class="unstyled"> </ul> </div> </div> </div> <footer class="footer"> <div class="container"> <p>Copyright © 2009-2014 <a href="../index.html" title="乡村暧昧" target="_blank">《乡村暧昧?/a>q友{载于|络Q若늊了您的权益,请于本站理员联p?如发现小说内Ҏ与法律抵触之处,请马上向本站举报。如果对<strong>乡村暧昧</strong>作品览Q或对作品内宏V版权等斚w有质疑,或对本站有意见徏议请留言Q感谢您的合作与支持 </p> </div> </footer> <script>tongji();</script> <a href="http://www.cgnqzd.tw/"><span class="STYLE1">ʲôǿʱʱ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <!-- Mirrored from www.xiangcun11.com/xiangcunaimei/401.html by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2013], Wed, 26 Jul 2017 02:52:12 GMT --> </html>