?!DOCTYPE html> q死的心都有《乡村暧昧》无弹窗全文免费阅读 - 乡村说|?/title> <meta name="keywords" content="广东快乐时时彩,爱彩网爱快乐时时彩,快乐时时彩官网下载手机版" /> <meta name="description" content="Welcome快乐时时彩a盘开奖号码,快乐时时彩一天开多少期,快乐时时彩导航站,快乐时时彩b盘ȵѶ,快乐时时彩a盘下载,快乐时时彩开奖记录,ͼƬ快乐时时彩下载助手,开奖公告快乐时时彩10分钟赚10万,快乐时时彩一天开多少期,开奖公告快乐时时彩10分钟赚10万" /> <link href="../templets/default/common/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="../templets/default/common/css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> <link href="../templets/default/common/css/dbcms.css" rel="stylesheet"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="../templets/default/images/144.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="../templets/default/images/114.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="../templets/default/images/72.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="../templets/default/images/57.png"> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico"> <script type="text/javascript" src="../templets/default/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="../templets/default/js/jquery.cookie.js"></script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?3dd5c9107bca1c9512b5d07b77d5da21"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <header class = "jumbotron subhead"> <div class = "container"> <h1 class = "text-center"><a href = "../index.html" title = "乡村暧昧">乡村暧昧</a></h1> </div> </header> <div class = "container-fluid"> <div class = "contentarea"> <h2 class = "text-center red">q死的心都有</h2> <div class = "content"> <!-- 电脑q告?开?--> <div class="adbox hidden-phone" rel="nofollow"> <script src="../templets/default/js/pctoplunbo.js"></script></div> <!-- 电脑q告?l束 --> <!-- 手机q告?开?--> <div class="dnwu"><script>single_fenye2()</script></div> <!-- 手机q告?l束 --> 暧昧乡村q死的心都有    大黑的话惹v不少帮众的共鸣,敢惹我们的蛋哥?那就是找ȝ行ؓ? ?br><br>    转眼_十多个肌肉大汉就把杨赵伟几个人围在中?br><br>    见到q个场面Q杨赵伟差点没吓软脚<br><br>    他心中咯噔一下响Q难怪大蛋敢那么嚣张Q原来这家伙是扮猪吃老虎Q妈的,q家伙隐藏得够深Q能让十多个猛男Q对他如此恭?br><br>    杨n伟整张脸都拉下来Q连ȝ心都?br><br>    “各位大哥,我们只是路过的没什么的Q你看,能不能让我们先离开呢?呵呵~呵呵~”杨赵伟W得有点qӆ<br><br>    “是啊~各位大哥Q我们是g公司Q我们真是\q的?br><br>    “大哥们Q我是打酱a的,你就放过我们吧?br><br>    “我q打酱a的都不是Q我不过是个屁,你也把我当个屁放了吧?br><br>    大黑十多个hQ全w匪气,加上他们眼里q发出来的愤怒,十分之骇人☆赵伟{h差Ҏ被吓到大便q<br><br>    他们心里都后悔着Q没有查清楚大蛋的背景就跑上来叫嚣着Q那真的是自L路啊<br><br>    没想刎ͼ表面不咋L大蛋Q原来扮猪吃老虎Q扮得那么深<br><br>    曼魅公司的美女们见到q十多个大汉Q她们心中都L不少Q对着大蛋那种敬佩崇拜眼光Q更加是源源不绝而且q一场面Q更加坚定不美奛_中的xQ在大蛋的有生之q_必定要PAq大蛋,q没PAq,也必d睡过<br><br>    乐静怡美眔R露出不少ƣ喜Q她上前紧紧地抱着大蛋Q像是在宣布着对着大蛋的Ş?br><br>    大黑Ҏ赵伟几个围着Q大蛋站是E定地站在一边看戏,只要不闹Z么大ȝQ让大黑{h教训下杨赵伟q种人都好,应该杨n伟天生欠教训<br><br>    大黑q十多个人都够给力,q没有h出手Q单靠眼和w上的悍气,已经杨赵伟几个人逼到落,而且有几个没骨气的,都已l被吓得跪下?br><br>    先别_大黑q群人是在刀光血׃中闯出来Qn上的匪气岂是一般h能比呢?<br><br>    “各位大哥,有话好好说大安是斯文h对吧”杨赵伟脸色都被吓得铁青Q他声音有点颤抖地抬头对着大蛋喊着Q“蛋哥,的有眼不识泰山Q这钵要赔多,你就说句话吧Q只要你说到我都赔你放q小的吧?br><br>    杨n伟终于是分清了轻重,只要有大蛋开口才有用Q要不无Z说什么,都不会见?br><br>    “哐当~~?br><br>    杨n伟刚说完Q在其中一个帮众n上,掉落一把铁板手‌的声韛_P把在场的人都震了一?br><br>    “蛋哥,蛋哥~我知道错了只要你不打的Q小的怎么样都肯了呜~~我知错了?br><br>    杨n伟见到这L阵势Q他再站不稳脚跟Q之前的张狂嚣张全不见了Q把手上的东西一丢,整个下来Q一把E涕一把泪地叫喊着<br><br>    q大板手都出大蛋感觉可不能再闹下去Q要不是吓坏q边的女同事׃?br><br>    再看曼魅q边围观的女同事Q她们眼里还真露出点x,q么大的铁板手砸下去Q杨赵伟很可能脑袋开花,她们不敢惛_q样的场面,想着都有点呕?br><br>    “大黑,qx我怎么教训你的Q喊你们修完车,别把修R的工具带出来你看Q吓Ch了吧”大蛋冷着脸呵斥着大黑<br><br>    大黑很醒目,他上来之前都听吴思辰吩咐q,别媄响到大蛋的同?br><br>    他一手敲到旁辚w个大汉头上教训着Q“谁让你把修车工具带上来?br><br>    那大汉被敲着Q他g也心甘情愿,他连忙捡起那大板手,放进KU子里Q接着q声低头说着Q“蛋哥,对不P对不P我不应该打修车的工具带出来吓C们不好意思了Q?br><br>    原来是修车的Q曼公司这边的女们心里一松,不过大蛋什么时候有修R店了呢?<br><br>    曼魅公司的这栯为,杨n伟等人可不是q样认ؓQ妈的,修R的会有那么彪悍吗Q这hl对是؜黑的Q而大蛋就是他们的头头你看看,大蛋说句话,他们q屁都不敢放<br><br>    大蛋太猛了,杨n伟除了求Ӟq是求饶<br><br>    大蛋看着旉都差不多Q他轻轻甩开乐静怡,走到大黑跟前Q大黑恭敬地让开一条\Q他眼里露出点狂热的光芒Q他认ؓ大蛋出头Q肯定会有好?br><br>    果然Q大蛋走到跪着的杨赵伟跟前Q没有半分的手YQ抬着脚直接对着杨n伟的头部p去,同时大蛋嘴上q冷冷地说着Q“我不管你是谁,有多历害但我警告你,如果你还敢上曼魅公司闹事的话Q老子l对会让你死得很隑֠?br><br>    说着Q大蛋对着杨n伟英俊的脸蛋再踩上去Q大蛋这样做Qƈ没有用力Q而是在慢慢地i着杨n伟,像杨赵伟q种猥琐的hQ自大过_q样好好地羞׃Q他以后都绝Ҏ不v头来做h<br><br>    杨n伟被大蛋用鞋底这h着脸,他可是半声都不敢吱,他深知,以后在公司绝Ҏ抬不起头Q甚臛_曼魅公司的h面前Q连抬头的勇气都没有<br><br>    “我警告你~如果你还敢对我们公司的美x半分SARA的话Q我会让你死的还有你们公司的人,x半分不轨的话Q我全算C头上”大蛋把鞋底在杨赵伟怸差不多擦q净Q他才放开Q而杨赵伟怸已经有数个鞋蝇他脸色铁青Q两眼通红Q他可是敢怒不敢言<br><br>    但大蛋这句话倒是说出曼魅公司不少奛_事的心声Q她们都在电梯里面,不同E度受到杨n伟这Uh的揩油呢Q很多时候这U情况还是敢怒不敢言Q今天大蛋说出来她们都感觉到太解?br><br>    “明白,明白不敢了,l对不敢了”杨赵伟q死的心都有Q自已仅是偶,q不同有公司里面那些色狼做的坏事多呢Q现在全到自已头上Q以后在q幢大厦里还真的不好混了Q?br><br>    “钵门,你最好在一个小时内解决Q换最好的回来明天要是让我看好Q还没弄好以后你跟我心点?br><br> <br>h?br>www.xiangcun11.com1更多更好无错全小_在www.xiangcun11.com1</div> <div style="text-align: center"> <div class="dnwu"><script>single_fenye1()</script></div> </div> <div class = "row-fluid bottomlink hidden-phone"> <div class = "span3"> </div> <div class = "span6 text-center"> <a class = "btn" href = "404.html">(?上一?/a> <a class = "btn" href = "../index.html">回目?/a> <a class = "btn" href = "406.html">下一??</a> </div> </div> <div class = "bottomlink visible-phone text-center"> <a class = "btn" href = "404.html">(?上一?/a> <a class = "btn" href = "../index.html">回目?/a> <a class = "btn" href = "406.html">下一??</a> </div> ?div class="dnwu"><script>single_fenye3()</script></div><!-- //底部模板 --> <div class="friendlink"> <h3>热门阅读<span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">热门阅读</span></h3> <ul class="unstyled"> <li><a href="../index.html" title="乡村暧昧" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村暧昧?- </a></li> <li><a href="../xiangcunchunshi/index.html" title="乡村春事" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村春事?- </a></li> <li><a href="../xiangcundaxiongqi/index.html" title="乡村大凶? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村大凶器?- </a></li> <li><a href="../xiangyechunchao/index.html" title="乡野春潮" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野春潮?- </a></li> <li><a href="../xiangyemeise/index.html" title="乡野色" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野美艌Ӏ?- </a></li> <li><a href="../yuanshiyuwang/index.html" title="工棚里的原始Ʋ望" target="_blank" style="text-decoration:none">《工里的原始欲望?- </a></li> <li><a href="../nanqiu/index.html" title="错关女牢戉K的男? target="_blank" style="text-decoration:none">《错兛_牢房里的男囚?- </a></li> <li><a href="../laihama" title="老子是癞蛤蟆" target="_blank" style="text-decoration:none">《老子是癞蛤蟆?- </a></li> <li><a href="../haosexiaoyi/index.html" title="好色姨" target="_blank" style="text-decoration:none">《好色小姨?- </a></li> <li><a href="../chaojibingwang" title="늎" target="_blank" style="text-decoration:none">《超U兵王?- </a></li> <li><a href="../nielunqingyuan/index.html" title="孽u情缘" target="_blank" style="text-decoration:none">《孽伦情~?- </a></li> <li><a href="../qinshoushengya/index.html" title="我的兽生" target="_blank" style="text-decoration:none">《我的禽兽生涯?- </a></li> <li><a href="../xiangcunxiaoshenyi/index.html" title="乡村神? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村小医?- </a></li> <li><a href="../damingxing/index.html" title="我真是大明星" target="_blank" style="text-decoration:none">《我真是大明星?- </a></li> <li><a href="../yiyanjiuding/index.html" title="一艳九? target="_blank" style="text-decoration:none">《一艳九鼎?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/" title="乡村x? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村女教师?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/yexingxiangcun" title="野性乡? target="_blank" style="text-decoration:none">《野性乡村?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyuai" title="乡村Ʋ爱" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村欲爱?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyanfunv" title="乡村艛_" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村艳妇?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyanfu" title="乡村艳福" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村艳?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangyechunchuang" title="乡野春床" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野春床?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xinghuacun" title="杏花村的女h" target="_blank" style="text-decoration:none">《杏花村的女人?/a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/nvzijianyu" title="奛_监狱的男p" target="_blank" style="text-decoration:none">《女子监qL警?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/dashanshenchudenvren" title="大山深处的女? target="_blank" style="text-decoration:none">剧本:《大山深处的女h?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/wannongxiabanshendenvren" title="玩弄下半w的女h" target="_blank" style="text-decoration:none">《玩弄下半n的女人?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/liumangyanyuji" title="氓艳遇? target="_blank" style="text-decoration:none">《流氓艳遇记?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/yanqingxiangcun" title="x乡村" target="_blank" style="text-decoration:none">《艳情乡村?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/hesaozitongju" title="和嫂子同居的日子" target="_blank" style="text-decoration:none">《和嫂子同居的日子?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/qingyuchaoshi" title="情欲市" target="_blank" style="text-decoration:none">《情Ʋ超市?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/shaofubaijie" title="妇白洁" target="_blank" style="text-decoration:none">《少妇白z?-</a></li> </ul> </div><br> <div class="friendlink"> <h3>乡村说|?span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">:如果您有喜欢的小说请推荐l我们,我们会及时添加!Q?</span></h3> <ul class="unstyled"> </ul> </div> </div> </div> <footer class="footer"> <div class="container"> <p>Copyright © 2009-2014 <a href="../index.html" title="乡村暧昧" target="_blank">《乡村暧昧?/a>q友{载于|络Q若늊了您的权益,请于本站理员联p?如发现小说内Ҏ与法律抵触之处,请马上向本站举报。如果对<strong>乡村暧昧</strong>作品览Q或对作品内宏V版权等斚w有质疑,或对本站有意见徏议请留言Q感谢您的合作与支持 </p> </div> </footer> <script>tongji();</script> <a href="http://www.cgnqzd.tw/"><span class="STYLE1">ʲôǿʱʱ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <!-- Mirrored from www.xiangcun11.com/xiangcunaimei/405.html by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2013], Wed, 26 Jul 2017 02:49:32 GMT --> </html>