?!DOCTYPE html> 拉到草地上就地正法《乡村暧昧》无弹窗全文免费阅读 - 乡村说|?/title> <meta name="keywords" content="快乐时时彩b盘开奖,快乐时时彩玩法,快乐时时彩a盘开奖号码" /> <meta name="description" content="ι洫ý޹˾Ӫ浙江快乐时时彩开奖号码,快乐时时彩开奖记录查询结果,快乐时时彩计划软件,浙江快乐时时彩开奖号码走势图,快乐时时彩玩法,什么是快乐时时彩,快乐时时彩是全国开奖,快乐时时彩a盘下载,澳洲快乐时时彩,大快乐时时彩全能王" /> <link href="../templets/default/common/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="../templets/default/common/css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> <link href="../templets/default/common/css/dbcms.css" rel="stylesheet"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="../templets/default/images/144.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="../templets/default/images/114.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="../templets/default/images/72.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="../templets/default/images/57.png"> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico"> <script type="text/javascript" src="../templets/default/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="../templets/default/js/jquery.cookie.js"></script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?3dd5c9107bca1c9512b5d07b77d5da21"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <header class = "jumbotron subhead"> <div class = "container"> <h1 class = "text-center"><a href = "../index.html" title = "乡村暧昧">乡村暧昧</a></h1> </div> </header> <div class = "container-fluid"> <div class = "contentarea"> <h2 class = "text-center red">拉到草地上就地正?/h2> <div class = "content"> <!-- 电脑q告?开?--> <div class="adbox hidden-phone" rel="nofollow"> <script src="../templets/default/js/pctoplunbo.js"></script></div> <!-- 电脑q告?l束 --> <!-- 手机q告?开?--> <div class="dnwu"><script>single_fenye2()</script></div> <!-- 手机q告?l束 --> 暧昧乡村拉到草地上就地正?nbsp;   说摩卡KTV是最高档的,先别从消费上面来_单是大蛋q一台几万块的大众开q来Q都让保安BS了一番,来这里玩的hQ开的R那台不过二十万的呢?<br><br>    q好的是Q所有h发现大蛋车上C两个大美奻Iq有一个是鬼妞的同Ӟ他们的轻视全转变成眼U└  ?br><br>    一拖一Q能拖上那么漂亮的美女都_让h?.忌,大蛋竟然q拖着两个而且两个女Q比摩卡里面的公主还要漂亮得?br><br>    其实大蛋都还不明白什么回事,下到车就被谢听双和艾丽两hQ一边一个挽上大z马看自已的眼神已经变得温柔得多了,谢听双则像似乎一点关p都没有Q还W对着大蛋<br><br>    师姐如此d挽着大蛋Q两个h紧张的关p自已能瓦解Q其它的谢听双还真的没有理会很多<br><br>    谢听双不理会Q大蛋倒有点吃不消Q大z马像在抗议着大蛋对她的恶行她把XING前两..团都快全JI到大蛋手臂上面,同时大蛋敢肯定,大洋马衣服里面肯定是?.I?br><br>    两粒点清晰可见<br><br>    柔Y度半分都不差Q而且q很好,加上艄丽那U豪华的性格Q她更是在走路的q程之中Q故意上下磨..y着Q像在挑衅着大蛋Q又像在报复着<br><br>    大蛋正在想着怎么办的时候,他而响赯丽的英伦腔<br><br>    “大蛋,我告诉你Q你都敢那样ҎQ哼Q除非你让我?.服,要不我就折磨你?br><br>    挑衅Q吃果果的挑...?br><br>    q好q到KTV之后Q音乐声比较大,谢听双还专注着扄戉KQ没有注意到两h的窃H私.0.?br><br>    “艾师姐Q请自重”大蛋苦W地回了一?br><br>    不就是看你不眼Q教训了你一么Q你犯得上以w相许这样么Q?br><br>    “哼Q不自重的是你大蛋,我严重地警告你,你做了坏事别想逃”艾丽LL道:“要不你是跟别的华夏男ZP敢做不敢当?br><br>    “就凭你Q敢挑衅华夏男h了?哥用中指都能送你上天呢”大蛋咬咬牙说着Q这大洋马太可恨?br><br>    大蛋开始有Ҏ疑了Q大z马对自已的挑衅Q是不是她安排神马的Q让自已到时中计Q她p谢听双说间计呢倘若不是对这个有点的Q大蛋真的把她丫的拉出外面草地就正法丢算了,太气Z动不动就拿华夏男人的能力来说?br><br>    “大蛋,师姐Q你们两个在聊什么呢Q应该就是这个房间了”谢听双跟随着服务员找到房间之后,她发现艾丽正拖着大蛋在聊着Q她挤q来把大蛋挽紧点Q脸上带着W意Q像是要加入一?br><br>    “恩Q没有我跟你师姐Q在聊你以前的事儿呢”大蛋把手依依不舍地从艾丽伟大的XING部抽?br><br>    艄丽那柔Yq真的不必说Q会让男Z自不觉陷q去Q加上她的XING感豪放,那得有多男Zؓ之疯?br><br>    大蛋抽出手,艄丽则不爽地努努嘴<br><br>    有男h能在自已手上逃脱Q偏偏大蛋这家伙软硬不受♀让大z马W一ơ在华夏男h面前吃了?br><br>    “恩Q我们进d”谢听双拖着大蛋Q把包间的门打开<br><br>    包间门打开Q顿时听到里面一片欢W声响vQ男男女女一堆都?br><br>    桌面上摆满了z酒Q包间也豪华得很q有几个LQ正q几个YA…EI的女人在乱…着<br><br>    见到q般的情景,大蛋不禁暗叹下,好样的,摩卡KTV真不愧ؓ南侯气派的KTVQ连公主都这么漂亮!<br><br>    周俊甯真不愧ؓ富二代,为每个同学都配送一个漂亮的公主<br><br>    q说Z么那些男的ؓ什么如此热情呢Q原来周俊男开LL<br><br>    每个男h都配备一个,倒是周俊男一个h坐在中间q歌他见到三个来,他就放下麦,高兴地笑着走过来说?br><br>    “听双,你来了?br><br>    “艾师姐Q你也来啊℃的那么久不见Q越长越漂亮了?br><br>    周俊h脸笑意迎上来Q他对着两个女打完招呼之后Q他干脆直接忽视掉大蛋<br><br>    今天大蛋让他丢尽脸子Q他没有直接把大蛋赶出去Q已l很?br><br>    周俊男如此热情地打着招呼谁想C热脸贴上了个冷PI.<br><br>    “哼Q又说是阿水的生日晚会,怎么会有那么多这U女人在的,你们不是准备开什么XINGQ爱party吧”谢听双见到q样的情景,她皱了皱眉头<br><br>    她还以ؓ今晚是单U的同学聚会而已Q没惛_倒是见到q样的情?br><br>    周俊男当然是惛_谢听双口中的partyQ他花那么大的血本,请了那么多的公主Q自已还是一个hQ他目的很明显艾q样能表现自已的清高Qƈ不是一般的p草草pq自已的法眼‖时q有一个功能就是拿来装B用的<br><br>    “呵呵,没事啦今晚重要是阿水生日Q最重要是开心嘛也不是一个两千一晚而已”周俊男指着阿水的方?br><br>    阿水那宅男居然抱着两个公主Q被两个JIAEI女h灌得有几分醉意了Q那男h的本性也N出来Q在两个女hw上揩着沏V只肥手q探q女人的衣服里面RU着两只?..白…兔<br><br>    “哼~”谢听双q不vq种富二?br><br>    “周师弟Q想不到你还很豪爽的我想阿水生日能收到这L生日C物q真的开心啊呵呵Q周公子果然有钱”艾丽露点UEIW意说着<br><br>    q话周俊甯得最中听Q他做那么多东西不就是ؓq个么?<br><br>    大蛋再牛BQ都没自已有钱吧♀C会Q笑贫不W娼的社会,大蛋是没自已有钱,所以周俊男q是依然认ؓQ大蛋是争不q自?br><br>    “呵呵,艑ָ姐过奖了”周俊男搓着手直W着<br><br>    周俊h着艄丽两g直发亮,艄丽比赯听双真的一炚w不差Q加上艾丽那涅Q似乎比谢听双好泡好多要是能把这大洋马推..倒在床,那应该是一件爽事想着周俊男心中YANGYANG?br><br> <br>h?br>www.xiangcun11.com1更多更好无错全小_在www.xiangcun11.com1</div> <div style="text-align: center"> <div class="dnwu"><script>single_fenye1()</script></div> </div> <div class = "row-fluid bottomlink hidden-phone"> <div class = "span3"> </div> <div class = "span6 text-center"> <a class = "btn" href = "428.html">(?上一?/a> <a class = "btn" href = "../index.html">回目?/a> <a class = "btn" href = "430.html">下一??</a> </div> </div> <div class = "bottomlink visible-phone text-center"> <a class = "btn" href = "428.html">(?上一?/a> <a class = "btn" href = "../index.html">回目?/a> <a class = "btn" href = "430.html">下一??</a> </div> ?div class="dnwu"><script>single_fenye3()</script></div><!-- //底部模板 --> <div class="friendlink"> <h3>热门阅读<span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">热门阅读</span></h3> <ul class="unstyled"> <li><a href="../index.html" title="乡村暧昧" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村暧昧?- </a></li> <li><a href="../xiangcunchunshi/index.html" title="乡村春事" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村春事?- </a></li> <li><a href="../xiangcundaxiongqi/index.html" title="乡村大凶? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村大凶器?- </a></li> <li><a href="../xiangyechunchao/index.html" title="乡野春潮" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野春潮?- </a></li> <li><a href="../xiangyemeise/index.html" title="乡野色" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野美艌Ӏ?- </a></li> <li><a href="../yuanshiyuwang/index.html" title="工棚里的原始Ʋ望" target="_blank" style="text-decoration:none">《工里的原始欲望?- </a></li> <li><a href="../nanqiu/index.html" title="错关女牢戉K的男? target="_blank" style="text-decoration:none">《错兛_牢房里的男囚?- </a></li> <li><a href="../laihama" title="老子是癞蛤蟆" target="_blank" style="text-decoration:none">《老子是癞蛤蟆?- </a></li> <li><a href="../haosexiaoyi/index.html" title="好色姨" target="_blank" style="text-decoration:none">《好色小姨?- </a></li> <li><a href="../chaojibingwang" title="늎" target="_blank" style="text-decoration:none">《超U兵王?- </a></li> <li><a href="../nielunqingyuan/index.html" title="孽u情缘" target="_blank" style="text-decoration:none">《孽伦情~?- </a></li> <li><a href="../qinshoushengya/index.html" title="我的兽生" target="_blank" style="text-decoration:none">《我的禽兽生涯?- </a></li> <li><a href="../xiangcunxiaoshenyi/index.html" title="乡村神? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村小医?- </a></li> <li><a href="../damingxing/index.html" title="我真是大明星" target="_blank" style="text-decoration:none">《我真是大明星?- </a></li> <li><a href="../yiyanjiuding/index.html" title="一艳九? target="_blank" style="text-decoration:none">《一艳九鼎?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/" title="乡村x? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村女教师?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/yexingxiangcun" title="野性乡? target="_blank" style="text-decoration:none">《野性乡村?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyuai" title="乡村Ʋ爱" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村欲爱?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyanfunv" title="乡村艛_" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村艳妇?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyanfu" title="乡村艳福" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村艳?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangyechunchuang" title="乡野春床" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野春床?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xinghuacun" title="杏花村的女h" target="_blank" style="text-decoration:none">《杏花村的女人?/a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/nvzijianyu" title="奛_监狱的男p" target="_blank" style="text-decoration:none">《女子监qL警?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/dashanshenchudenvren" title="大山深处的女? target="_blank" style="text-decoration:none">剧本:《大山深处的女h?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/wannongxiabanshendenvren" title="玩弄下半w的女h" target="_blank" style="text-decoration:none">《玩弄下半n的女人?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/liumangyanyuji" title="氓艳遇? target="_blank" style="text-decoration:none">《流氓艳遇记?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/yanqingxiangcun" title="x乡村" target="_blank" style="text-decoration:none">《艳情乡村?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/hesaozitongju" title="和嫂子同居的日子" target="_blank" style="text-decoration:none">《和嫂子同居的日子?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/qingyuchaoshi" title="情欲市" target="_blank" style="text-decoration:none">《情Ʋ超市?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/shaofubaijie" title="妇白洁" target="_blank" style="text-decoration:none">《少妇白z?-</a></li> </ul> </div><br> <div class="friendlink"> <h3>乡村说|?span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">:如果您有喜欢的小说请推荐l我们,我们会及时添加!Q?</span></h3> <ul class="unstyled"> </ul> </div> </div> </div> <footer class="footer"> <div class="container"> <p>Copyright © 2009-2014 <a href="../index.html" title="乡村暧昧" target="_blank">《乡村暧昧?/a>q友{载于|络Q若늊了您的权益,请于本站理员联p?如发现小说内Ҏ与法律抵触之处,请马上向本站举报。如果对<strong>乡村暧昧</strong>作品览Q或对作品内宏V版权等斚w有质疑,或对本站有意见徏议请留言Q感谢您的合作与支持 </p> </div> </footer> <script>tongji();</script> <a href="http://www.cgnqzd.tw/"><span class="STYLE1">ʲôǿʱʱ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <!-- Mirrored from www.xiangcun11.com/xiangcunaimei/429.html by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2013], Wed, 26 Jul 2017 02:49:33 GMT --> </html>