?!DOCTYPE html> 你不会推开我么《乡村暧昧》无弹窗全文免费阅读 - 乡村说|?/title> <meta name="keywords" content="快乐时时彩开奖查询,快乐时时彩开奖号码查询结果,快乐时时彩官方网址" /> <meta name="description" content="ι洫ý޹˾龙江快乐时时彩,快乐时时彩b盘开奖结果,浙江快乐时时彩走势图,快乐时时彩b盘,快乐时时彩开奖记录查询结果,快乐时时彩是全国开奖,浙江快乐时时彩走势图,快乐时时彩官网下载手机版,快乐时时彩开奖平台,快乐时时彩开奖结果走势图" /> <link href="../templets/default/common/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="../templets/default/common/css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> <link href="../templets/default/common/css/dbcms.css" rel="stylesheet"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="../templets/default/images/144.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="../templets/default/images/114.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="../templets/default/images/72.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="../templets/default/images/57.png"> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico"> <script type="text/javascript" src="../templets/default/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="../templets/default/js/jquery.cookie.js"></script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?3dd5c9107bca1c9512b5d07b77d5da21"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <header class = "jumbotron subhead"> <div class = "container"> <h1 class = "text-center"><a href = "../index.html" title = "乡村暧昧">乡村暧昧</a></h1> </div> </header> <div class = "container-fluid"> <div class = "contentarea"> <h2 class = "text-center red">你不会推开我么</h2> <div class = "content"> <!-- 电脑q告?开?--> <div class="adbox hidden-phone" rel="nofollow"> <script src="../templets/default/js/pctoplunbo.js"></script></div> <!-- 电脑q告?l束 --> <!-- 手机q告?开?--> <div class="dnwu"><script>single_fenye2()</script></div> <!-- 手机q告?l束 --> 暧昧乡村你不会推开我么    “大蛋,你不应该{应阮文峰那个打赌的(≧▽? fězcm”张云如只能扯开话题的说道:“阮文峰家境不错Q他敢跟你打赌之前肯定做好准备了?br><br>    “怕什么?而且未必会输呢”大蛋把张云如稍YAq点他带Ҏ昧的W容说道Q“是不是对你安人没信心呢?你要不要现在试下呢!?br><br>    “你q敢乱来”张云如颤笑着Q红晕已l染上她耳珠位置Q她拳捶打到大蛋XING前位|,她带点幽怨的说道Q“你对那个那么好,怎么不见Q你对h家好点!?br><br>    嘴唇轻轻扬着Q樱桃小嘴嘟C块,那表情散发着浓的醋?br><br>    “我对你q不好么Q要不,我找吴玉刚回来,跟我打赌一晨”大蛋嘿嘿得W着<br><br>    喝醋的女人千万不能惹Q要慢慢哄才?br><br>    “不用了”张云如咬咬牙,很快他就W的Q“大蛋,人家问你Q我和雨惜比Q在你心中那个重要点呢??br><br>    又是q样的问题,大蛋汗一?br><br>    “咳Q两个同样重要!?br><br>    “那能同样重要的呢,要你选一个,你选那一个呢Q”张云如紧张地追问着<br><br>    “云姐,今天的天气很不错呀Q日光普照”大蛋赶紧把话题一?br><br>    女h的心态敏感了Q大蛋可不敢随便回答Q万一那一个点回答错了Q得来的是万劫不复<br><br>    “难道你骗一下我都不行吗Q”张云如脸色q变白Q她气急|坏的扯开大蛋XING间的衣服Q张开嘴q狠的YA到大蛋的XING膛之?br><br>    大蛋感觉有点哭死不得Q前一U还和你甜甜蜜蜜Q现在就变成q样Q女人心Qv底针<br><br>    大蛋ȝ张云如发泄地YA着Q张云如q是咬得很狠Q很快大蛋的XING膛就渗出了血?br><br>    YA了一会儿Q张云如感觉嘴巴一甜,Ҏ村ּ嘴巴Q她见到大蛋的XINGTANG的血q,心中一惊,q忙用手捂着大蛋的伤?br><br>    “大蛋,你傻了翱你都不会推开我么Q?br><br>    张云如的的说着Q她拼命扯着自己的衣服,要帮大蛋止血<br><br>    “云姐!我皮p肉厚,被你咬这一点,什么呢Q何况,YA在我w,痛在你心”大蛋带点嬉皮笑脸答着<br><br>    q嬉皮笑脸的效果却无比的好,张云如看着心里更算着Q张云如微微一颤,低着头咬着嘴唇Q心中刹那间那明白了q来Q恐怕是因ؓ自己YA的太紧了Q大蛋怕ؕ动了伤了自己牙Q这才强自Qp己YA到最?br><br>    不知怎么着Q张云如心中弥O上了一抚w以言ȝ甜蜜酸楚Q一对好看的眼睛中,也是朦朦胧胧的多了层水雾<br><br>    大蛋见到张云如眼眶红U的Q他x张云如会l内疚和自责下去Q他q忙找个借口W道Q“云姐,我带你我的公司吧Q呵呵,q得Ƣ迎你的加入呢!?br><br>    “大蛋!?br><br>    在大蛋{w刹那间Q张云如却喊着大蛋Q纤手也捉住了大?br><br>    “什么?”大蛋{q头问着<br><br>    q没有问完,张云如就把大蛋追回来Q一把将大蛋推到墙上Q然后她tv脚z,热情的吻上大蛋的唇上<br><br>    大蛋q想问什么事Q张云如q狂地大蛋怸ȝQ每一ơ地方,奚wg不打放q?br><br>    “云姐,q样不行艾你q是Ҏ的SARA呢”大蛋苦W着Q他q想着怎么样SARA张云如,没想到这个时候,被她反推一?br><br>    刚才她不是害怕被人发现的么?怎么现在那么的主动?<br><br>    “你喊吧Q你看看有谁怿你没Q”张云如紧紧地脓着大蛋Q她带点YUU地再大蛋xQ轻吐幽兰的说道Q“大蛋,你没有发现现在风景独好么Q正是做那事的好地方?br><br>    大蛋心蟩加速下Q他环顾下四周,q里没有摄像_而且q么高搂层的楼梯Q很h会走的,늪的风景还真是不错<br><br>    何况张云如都发出q种暗示了,大蛋是一个正常男人来?br><br>    “云姐!你说是在q里么?”大蛋心中荡起不L澜他感觉有点瞠目l舌Q张云如不是很必那个么?<br><br>    竟然在这U地方要?br><br>    H然Q张云如在BAJIN点大蛋,她嗔怪地YU惑道Q“你不是很习惯在q种的地形么Q?br><br>    说着Q张云如TU下自q西装,包裹在大蛋PG位置Q她转了个n<br><br>    大蛋明白是怎么安排的,q样的确很少人看着<br><br>    |<br><br>    大蛋的兽性被Ȁ发出来,借着西装的隐蔽Q大蛋把张云如按在钵H上<br><br>    手轻扯下Q薄U,接着直奔主题<br><br>    大蛋全nSUFU的ANDU下,他有点赞同张云如那句话了<br><br>    q里的风景独好,M做点事儿Q纪念下q真的对不v自己<br><br>    在风景这么好的地方,张云如心情愉悦着Q可奚wq在必须要压制着自己的声韻I她害怕别人听到被发现?br><br>    张云如心情都极度矛盾Q她想着那种旉能O长点Q可是她又想赶紧的完?br><br>    各种心情揉杂在一P弄得Ҏ觉刺Ȁ异常<br><br>    当然有这h觉的q有大蛋<br><br>    但无奈艾大大天生异样Q不是特D情况,q真的不会那么快解决问题<br><br>    “老公……”张云如的颤声长长的一拉,她连自己的声音都没有办法E_?br><br>    “恩Q”大蛋带Ҏ重的气息{道<br><br>    “能不能先矮一点翱人家t着脚尖很篏了”张云如带点哀求着的声音问着<br><br>    “在忍忍Q很快了Q”大蛋安慰着<br><br>    他了解张云如的苦处,差不多两个脚丫子都悬I,没有着力点Q自然篏<br><br>    “恩Q你快点Q”张云如闭上眼睛Qn体内那种ASUI冲击的感觉,来强?br><br>    正当两h的n体的感觉来强烈的时?br><br>    两h的背后突然传来一阵强烈的叫?br><br>    “翱你们在干什么呢Q?br><br>    声音里夹杂着全是惊讶Q而大蛋心里一震,q声音不正是沈雨惜的吗?<br><br>    “大蛋,你在q什么?转过头来看我Q?br><br>    沈雨惜气氛的声音Q再ơ从背后传来Q这ơ是完全的愤怒了<br><br>    大蛋心中一惊,他下意识转过w去<br><br>    但就在这一个空档,大蛋H然一个激?br><br>    转过ȝ时候,刚好那种东西w寸?br><br>    白色的YE体,如水一般,对着沈雨惜飞溅而去<br><br>    霎间那东Q西全都飞溅到沈雨惜黑丝上面Q显眼的?br><br>    大蛋看到q样的情况,他都有一点尴,早不来,晚不来,偏偏在这个时候来Q这是什么东西翱<br><br>    “恩…”张云如被刺Ȁ得,奚w镉K的呼Z壎ͼw子不受控制的全软了下来Q还不停的AN抖着Q一条白色的溪水蜿蜒在大Q腿?br><br> <br>h?br>www.xiangcun11.com1更多更好无错全小_在www.xiangcun11.com1</div> <div style="text-align: center"> <div class="dnwu"><script>single_fenye1()</script></div> </div> <div class = "row-fluid bottomlink hidden-phone"> <div class = "span3"> </div> <div class = "span6 text-center"> <a class = "btn" href = "497.html">(?上一?/a> <a class = "btn" href = "../index.html">回目?/a> <a class = "btn" href = "499.html">下一??</a> </div> </div> <div class = "bottomlink visible-phone text-center"> <a class = "btn" href = "497.html">(?上一?/a> <a class = "btn" href = "../index.html">回目?/a> <a class = "btn" href = "499.html">下一??</a> </div> ?div class="dnwu"><script>single_fenye3()</script></div><!-- //底部模板 --> <div class="friendlink"> <h3>热门阅读<span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">热门阅读</span></h3> <ul class="unstyled"> <li><a href="../index.html" title="乡村暧昧" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村暧昧?- </a></li> <li><a href="../xiangcunchunshi/index.html" title="乡村春事" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村春事?- </a></li> <li><a href="../xiangcundaxiongqi/index.html" title="乡村大凶? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村大凶器?- </a></li> <li><a href="../xiangyechunchao/index.html" title="乡野春潮" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野春潮?- </a></li> <li><a href="../xiangyemeise/index.html" title="乡野色" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野美艌Ӏ?- </a></li> <li><a href="../yuanshiyuwang/index.html" title="工棚里的原始Ʋ望" target="_blank" style="text-decoration:none">《工里的原始欲望?- </a></li> <li><a href="../nanqiu/index.html" title="错关女牢戉K的男? target="_blank" style="text-decoration:none">《错兛_牢房里的男囚?- </a></li> <li><a href="../laihama" title="老子是癞蛤蟆" target="_blank" style="text-decoration:none">《老子是癞蛤蟆?- </a></li> <li><a href="../haosexiaoyi/index.html" title="好色姨" target="_blank" style="text-decoration:none">《好色小姨?- </a></li> <li><a href="../chaojibingwang" title="늎" target="_blank" style="text-decoration:none">《超U兵王?- </a></li> <li><a href="../nielunqingyuan/index.html" title="孽u情缘" target="_blank" style="text-decoration:none">《孽伦情~?- </a></li> <li><a href="../qinshoushengya/index.html" title="我的兽生" target="_blank" style="text-decoration:none">《我的禽兽生涯?- </a></li> <li><a href="../xiangcunxiaoshenyi/index.html" title="乡村神? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村小医?- </a></li> <li><a href="../damingxing/index.html" title="我真是大明星" target="_blank" style="text-decoration:none">《我真是大明星?- </a></li> <li><a href="../yiyanjiuding/index.html" title="一艳九? target="_blank" style="text-decoration:none">《一艳九鼎?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/" title="乡村x? target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村女教师?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/yexingxiangcun" title="野性乡? target="_blank" style="text-decoration:none">《野性乡村?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyuai" title="乡村Ʋ爱" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村欲爱?- </a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyanfunv" title="乡村艛_" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村艳妇?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangcunyanfu" title="乡村艳福" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村艳?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xiangyechunchuang" title="乡野春床" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野春床?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/xinghuacun" title="杏花村的女h" target="_blank" style="text-decoration:none">《杏花村的女人?/a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/nvzijianyu" title="奛_监狱的男p" target="_blank" style="text-decoration:none">《女子监qL警?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/dashanshenchudenvren" title="大山深处的女? target="_blank" style="text-decoration:none">剧本:《大山深处的女h?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/wannongxiabanshendenvren" title="玩弄下半w的女h" target="_blank" style="text-decoration:none">《玩弄下半n的女人?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/liumangyanyuji" title="氓艳遇? target="_blank" style="text-decoration:none">《流氓艳遇记?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/yanqingxiangcun" title="x乡村" target="_blank" style="text-decoration:none">《艳情乡村?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/hesaozitongju" title="和嫂子同居的日子" target="_blank" style="text-decoration:none">《和嫂子同居的日子?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/qingyuchaoshi" title="情欲市" target="_blank" style="text-decoration:none">《情Ʋ超市?-</a></li> <li><a href="http://www.xiangcun22.com/shaofubaijie" title="妇白洁" target="_blank" style="text-decoration:none">《少妇白z?-</a></li> </ul> </div><br> <div class="friendlink"> <h3>乡村说|?span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">:如果您有喜欢的小说请推荐l我们,我们会及时添加!Q?</span></h3> <ul class="unstyled"> </ul> </div> </div> </div> <footer class="footer"> <div class="container"> <p>Copyright © 2009-2014 <a href="../index.html" title="乡村暧昧" target="_blank">《乡村暧昧?/a>q友{载于|络Q若늊了您的权益,请于本站理员联p?如发现小说内Ҏ与法律抵触之处,请马上向本站举报。如果对<strong>乡村暧昧</strong>作品览Q或对作品内宏V版权等斚w有质疑,或对本站有意见徏议请留言Q感谢您的合作与支持 </p> </div> </footer> <script>tongji();</script> <a href="http://www.cgnqzd.tw/"><span class="STYLE1">ʲôǿʱʱ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <!-- Mirrored from www.xiangcun11.com/xiangcunaimei/498.html by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2013], Wed, 26 Jul 2017 02:52:12 GMT --> </html>